Vítejte,

Toto je beta verze stránek, které by měly být určeny všem, kteří se zajímají o vše tajemné a skryté. Témata fascinující historie lidstva při putování minulostí a poznávání pravdy  přítomnosti, fenoménu UFO, který je od pradávna její součástí, tajných společností a mnoho jiného. Rád bych našel spřízněné duše, které by se na tomto projektu chtěli se mnou podílet a takový web vytvářet. Kontaktovat mě můžete na uvedený mail.

Světla nad Matakitenari

A stačí už jen sejít ze stráně hradbou divokých trnitých keřů a vstoupit, jestliže nám přeje štěstí a odvaha nás neopustila, oním duhovým kruhem zrozeným okamžikem diskontinuálního času. Ano, je to přesně to o čem se až moc často píše, beztoho aby vůbec někdo pořádně věděl co to vlastně je, být uchvácen tím podivným somnambulismem, kráčíce dolů po točitých schodech té, jak podivné, kamenné věže, dolů, kam se všechno točí tam dovnitř, kolem těch vysokých zdí tmavých a nebezpečných, oživených mosaikou slonů, pardálů, medvědů, orlů a jaguárů, svítivých safírů, krvavých rubínů, jaspisů a plazících se hadů, až tam na pobřeží, zalité bílým měsíčním světlem. Zde se tyčí ve svém přirozeném majestátu Hora naplavenin, jdoucí kolem užaslý a podivně snící, nemohoucí vysvětlit svůj sen, neboť je známé, že snící člověk nemůže uvnitř svého snu svůj sen vysvětlit.

  Tam dál, podél těch rozpraskaných věky rozbrázděných stěn skrývajících úlomky islámských mešit, etruských váz, také části alžírských citadel, torza gotických chrámů, stopy divokých zvířat, zakletý život všech tančících bohyň, obscénní vzruchy, štěrbiny klínů s okraji chlípně vyklenutými, falické amulety primitivních divochů, zvuky negerských bubnů a také mlčenlivou podstatu teplých letních nocí ozářených jazyky posvátných ohňů dávnověku. Však všechno tu podléhá ustavičné přeměně, ustanovující jaksi mimochodem minulým metamorfosám onen pevný řád, který jsem nebyl schopen postřehnout v oněch rudých pavučinách polospánku, naplňujících onen kruh tvořící vše beztvaré, proniknutý trojúhelníkem jakoby začátkem všech tvarů a jeho zdvojením vzniklým čtvercem, počátkem dalšího zmnožování na „deset tisíc věcí“, nazývaný vesmírem. Volám. Nikdo neodpovídá. Však kdesi, je jisté, že na Matakitenari, klidné nebe rozetne lermo povětroňů se zářivými světly vesmírných korábů. A ten výjev se mi neustále vrací.

Co je nového?

Pro děti a nejen pro ně je zde trilogie o dobrodružstvích Neználka a jeho přátel, jak ji v padesátých letech minulého století napsal sovětský spisovatel Nikolaj Nosov. Zde můžete číst

img

Čtěte také: