dollar
Ilumináti

a

Rada pro zahraniční vztahy

 

Myron C. Fagan

(přepis přednášky)

 

 O PŘEDNÁŠEJÍCÍM

 

"KDO JE KDO V TOMTO DIVADLE" bylo vždy biblí pro lidi v opravdovém divadle. V něm nikdy nehráli miláčci obecenstva, nikdy se neříkaly lži, nikoho neoslavovalo. Vždy bylo nezaujatou HISTORIÍ mužů a žen v divadle. Zaznamenalo pouze ty, kteří prokázali svoji hodnotu na jevišti divadla. BROADWAY: Tyto záznamy "KDO JE KDO", hry, jež Myron C. Fagan napsal, režíroval a vyrobil... dramata, komedie, melodramata, mystéria, alegorie, fantazie - mnoho z nich bylo ve své době "hity". Bylo mu 19 let, když v roce 1907 přišel na Broadway, a byl nejmladším dramatikem v historii amerického divadla. V následujících letech napsal a režíroval divadelní hry pro mnoho velkých herců té doby... Leslie Carter, Wilton Lackaye, Fritz Lieber, Alla Nazimova, Jack Barrymore, Douglas Fairbanks, E.H.Southern, Julia Marlowe, Helen Morgan, atd., atd. Pod jeho režijním dohledem pracovali: Charles M.Frohman, Belasco, Henry W.Savage, Lee Shubert, Abe Erlanger, George M.Cohan, atd., atd... V období 1925 až 1930 napsal, osobně režíroval a vyrobil dvanáct her: "THE WHITE ROSE", "THUMBS DOWN", "TWO STRANGERS FROM NOWHERE", "MISMATES", "THE FASCINATING DEVIL", "THE LITTLE SPITFIRE", "JIMMY'S WOMEN", "THE GREAT POWER", "INDISCRETION", "NANCY'S PRIVATE AFFAIRS", "SMART WOMAN" a "PETER FLIES HIGH".

Pan Fagan byl ve svých mladých letech také "dramatickým redaktorem" "sdružených novin", včetně "The New York Globe" a různých Hearstových novin. Ale v roce 1916 si udělal roční volno od divadla a působil jako "ředitel pro styk s veřejností" pro Charlese Evense Hughese, republikánského kandidáta na prezidentský úřad - odmítl podobný post, který mu byl nabídnut pro Hooverovu kampaň v roce 1928 - takže kariéra pana Fagana zahrnovala divadlo, žurnalistiku a národní politiku, a ukázalo se, že je odborníkem ve všech těchto oblastech.

V roce 1930 šel pan Fagan do Hollywoodu, kde sloužil jako "Writer Director" u společnosti "Pathe Pictures, Inc.", kterou tehdy vlastnil Joseph P. Kennedy, otec prezidenta Johna Kennedyho, a také u 20th Century Fox a v dalších hollywoodských filmových studiích. Ale také dál působil na Broadwayi.

V roce 1945, na naléhavou žádost Johna T.Flynna, slavného autora "THE ROOSEVELT MYTH", "WHILE WE SLEPT", THE TRUE STORY OF PEARL HARBOR", atd, se pan Fagan zúčastnil schůzky ve Washingtonu, D.C., kde mu bylo ukázáno několik mikrofilmů a záznamů z TAJNÝCH schůzek, jichž se účastnili pouze Franklin Roosevelt, Alger Hiss, Harry Hopkins, Stalin, Molotov a Višinský, kdy zosnovali plán vydat Balkán, Východní Evropu, a Berlín Stalinovi. Jako výsledek této schůzky pan Fagan napsal dvě hry: "RED RAINBOW" (v níž odhalil celý tento komplot) a "THIEVES PARADISE" (v níž odhalil, jak tito muži naplánovali vytvoření "ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ", která se měla stát "zastřešovacím" orgánem tak zvané komunistické jednosvětové vlády).

Ve stejné době pan Fagan zahájil křížovou výpravu dílem "ONE-MAN", v němž odhalil rudé spiknutí v Hollywoodu, jehož cílem bylo vytvářet filmy, které měly pomáhat plánu na vytvoření této "JEDNOSVĚTOVÉ VLÁDY". Z této jeho snahy vznikla "CINEMA EDUCATIONAL GUILD". Výsledkem práce této organizace "CEG" (jíž Fagan v roce 1947 předsedal) bylo slyšení Kongresu, v němž bylo více než 300 nejslavnějších hollywoodských (také rozhlasových a televizních) hvězd, spisovatelů a ředitelů odhaleno jako hlavní aktivisté rudého spiknutí. Tehdy bylo nechvalně známých "DESET Z HOLLYWOODU" posláno do vězení.

BYLA TO NEJSENZAČNĚJŠÍ UDÁLOST DESETILETÍ!

Od té doby pan Fagan věnoval všechen svůj čas i úsilí psaní měsíčního bulletinu společnosti "CEG", v němž se snažil upozorňovat Američany na komplot, jehož cílem bylo zničení svrchovanosti Spojených států amerických a z toho vyplývající zotročení amerického lidu celosvětovou vládou Organizace spojených národů.

Ve své senzační přednášce (tento přepis), odhaluje začátek plánu na zotročení lidstva jednosvětovou vládou, který před dvěma sty lety odstartoval Adam Weishaupt, odpadlý katolický kněz, který, s finanční podporou DOMU ROTHSCHILDŮ, vytvořil organizaci s názvem "ILUMINÁTI". Pan Fagan popisuje (SE ZDOKUMENTOVANÝMI DŮKAZY), jak se tito Ilumináti stali nástrojem Domu Rothschildů pro docílení "jednosvětové vlády", a jak každá válka za posledních dvě stě let byla vytvořena těmito Ilumináty. Popisuje, jak jistý Jacob H.Schiff byl Rothschildy poslán do Spojených států, aby zde pomáhal uskutečňovat plán Iluminátů, a jak Schiff prováděl manipulace, aby získal kontrolu nad oběma stranami - Demokratickou a Republikánskou. Jak Schiff svedl náš Kongres a našeho prezidenta k získání kontroly nad celým naším peněžním systémem a vytvoření rakoviny daně z příjmu a jak Schiff a jeho spolu-spiklenci vytvořili "RADU PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY", aby mohli kontrolovat naše zvolené představitele a postupně směrovat USA pod jednosvětovou vládu "ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ".

Zkrátka tato přednáška je velmi zajímavý a velmi děsivý - A PRAVDIVÝ - příběh nejsenzačnějšího komplotu v historii světa. Každý, kdo miluje svoji zemi - kdo miluje Boha - kdo je oddaný křesťanství, které Ilumináti chtějí zničit - kdo by chtěl ochránit naše syny před umíráním v Koreji, ve Vietnamu, v Jižní Africe a nyní na bitevních polích Středního Východu, by měl číst tento přepis přednášky. Není pochyb o tom, že každý, kdo si přečte tento úžasný příběh, se připojí k boji o záchranu naší vlasti a našeho národa.

Záznam přednášky Myrona Fagana byl pořízen někdy v šedesátých letech. Věnujte, prosím, čas na ověření tvrzení zde uvedených. Nepředpokládáme totiž, že budete slovům pana Fagana přikládat patřičnou váhu. Navrhujeme vám navštívit archívy a knihovny, které jsou umístěny ve vašem státě. Zde uvedená telefonní čísla a adresy jsou velmi pravděpodobně již zastaralé a pan Fagan již také není mezi námi.

 

  

ILUMINÁTI A RADA PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY

 

Myron Fagan

 

 

Otázka, jak a proč je Organizace spojených národů základnou velkého spiknutí usilujicího o zničeni svrchovanosti Spojených států a zotročení amerického lidu skrze jednosvětovou diktaturu OSN, je pro velkou většinu amerických lidí naprosto neznámým tajemstvím. Důvod této nevědomosti o děsivém nebezpečí pro naši zemi a celý svobodný svět je jednoduchý. Vedoucí osobnosti, které stojí za tímto velkým spiknutím, mají pod absolutní kontrolou všechny naše masové sdělovací prostředky, zejména televizi, rozhlas, tisk a Hollywood. Všichni víme, že Ministerstvo zahraničí, Pentagon a Bílý Dům drze prohlásily, že mají právo a moc přinutit tisk, aby nám řekl nikoli pravdu, ale to, čemu chtějí, abychom věřili. Uchvátili moc na příkaz svých pánů, kteří stojí za tímto velkým spiknutím, a jejich cílem je vyprat lidem mozky, aby pod falešnou záminkou míru přijali přeměnu Spojených států na zotročenou jednotku jednosvětové vlády Organizace spojených národů.

Nejprve si uvědomte, že tzv. policejní akce OSN v Koreji, bojovaná Spojenými státy, a v níž bylo zabito a zmrzačeno 150.000 našich synů, byla součástí tohoto plánu, stejně jako Kongresem nevyhlášená válka ve Vietnamu, stejně jako spiknutí proti Rhodesii a Jižní Africe. Pro všechny Američany, všechny americké matky chlapců, kteří zemřeli v Koreji a nyní umírají ve Vietnamu, je však životně důležitou věcí vědět, že naši tzv. vedoucí ve Washingtonu, které jsme si zvolili, aby bránili náš národ a naši ústavu, jsou zrádci, za nimiž je poměrně malá skupina lidí, jejichž jediným cílem je zotročení celého lidstva v jejich satanském spiknutí jednosvětové vlády.

Nyní, abych vám poskytl jasný obrázek tohoto satanského plánu, se vrátím na začátek - do poloviny 18. století a budu jmenovat muže, kteří dali do pohybu tento plán, a potom vás povedu do současnosti, abych vám ukázal současný stav tohoto plánu. Nyní v zájmu lepšího porozumění dovolte mi objasnit význam výrazu "on je liberál". Nepřítel, tj. jendosvětové spiknuti, se chopil slova "liberál" k zakrytí své činnosti. Být liberálem zní tak nevinně a tak lidumilně. Ujistěte se, zda člověk, který si říká liberál, nebo je označován jako liberál, není ve skutečnosti "rudý".

Tedy tento satanský plán byl uveden v život v 60. letech 18. století a začal svou existenci pod jménem "Ilumináti". Tito Ilumináti byli organizováni jistým panem Weishauptem, rozeným Židem, který konvertoval na katolictví, stal se knězem a pak na výzvu tehdy nově organizovaného domu Rothschildů, odpadl a organizoval Ilumináty. Rothschildové přirozeně financovali tuto činnost a každá válka od té doby, počínaje francouzskou revolucí, byla podporována Ilumináty operujícími pod různými jmény a maskami. Říkám, pod různými jmény a maskami, protože poté, co byli Ilumináti odhaleni a stali se nechvalně známými, Weishaupt a jeho společníci působili pod různými jinými jmény. Ve Spojených státech, hned po 1. světové válce, založili Radu pro zahraniční vztahy (Council on Foreign Relations), běžně nazývanou CFR, a tato CFR je ve skutečnosti Ilumináty ve Spojených státech. Vedoucí činitelé, kteří řídili původní spiklence - Ilumináty, aby tento fakt zakryli, si změnili svá původní rodná jména na jména americky znějící. Například pravým jménem Dillonů, Clarence a Douglas Dillon (jeden z nich je sekretářem státní pokladny), je Laposky. K tomuto tématu se vrátím později.

Podobné zřízení Iluminátů je v Anglii; operuje tam pod jménem Britský ústav mezinárodních záležitostí (British Institute of International Affairs). Podobné tajné organizace Iluminátu jsou také ve Francii, v Německu a jiných státech, kde působí pod různými jmény, a všechny tyto organizace, včetně CFR, založily podpůrné organizace nebo krycí organizace, které infiltrovaly do různých oblastí národní politiky. Ale vždy byla a je činnost těchto organizací řízena a kontrolována mezinárodními bankéři, kteří zase byli a jsou kontrolováni Rothschildy.

Jedna větev rodiny Rothschildů financovala Napoleona; druhá větev Rothschildů financovala Británii, Německo a další národy v napoleonských válkách.

Bezprostředně po napoleonských válkách Ilumináti usoudili, že všechny národy jsou tak zbídačené a vyčerpané válkami, že rádi přijmou každé řešení. A tak Rothschildovi poskoci uspořádali kongres ve Vídni a na tomto shromáždění se pokusili vytvořit první Ligu národů, jejich první pokus o nastolení jednosvětové vlády, založený na teorii, že všechny korunované hlavy evropských vlád jsou tak hluboce zadlužené, že budou dobrovolně nebo nedobrovolně sloužit jako jejich loutky. Ale ruský car v tom cítil zápach spiknutí a tento návrh rázně odmítl. Rozlícený Nathan Rothschild, tehdejší hlava dynastie, zvolal, že jednoho dne on nebo jeho potomci zničí cara a jeho celou rodinu. A jeho potomci tuto hrozbu uskutečnili v roce 1917. V tomto bodě je dobré si uvědomit, že Ilumináti nebyli vytvořeni proto, aby fungovali na krátkodobém základě. Všechny druhy běžných spiklenců jdou do konspirace s očekáváním, že svého cíle dosáhnou během svého života. Ale to nebyl případ Iluminátů. Pravda, doufali, že svého cíle dosáhnou během svého života, ale podle parafráze "Divadlo musí pokračovat," Ilumináti operují na velmi dlouhodobé bázi. Ať to třeba trvá desítky nebo dokonce stovky let, zasvětili své potomky, aby udržovali var v hrnci, dokud nadějí konspirace nebude dosaženo.

Nyní se vraťme ke zrodu Iluminátů. Adam Weishaupt byl jezuity vychovávaný profesor církevního práva, který vyučoval na univerzitě v Engelstocku, odpadl od křesťanství a propůjčil se k luciferskému spiknutí. V roce 1770 profesionální půjčovatelé peněz z nedávno zorganizovaného domu Rothschildů jej pověřili revizí a modernizací věky starých protokolů sionismu, které byly od počátku určeny k tomu, aby Satanově synagoze, jak ji nazval Ježíš Kristus, poskytly konečnou nadvládu nad světem, aby mohli luciferskou ideologii uvalit na to, co zbude po finální sociální katastrofě, s použitím satanského despotismu. Weishaupt svůj úkol dokončil 1. května 1776. Nyní víte, proč 1. Máj je dodnes velkým dnem pro všechny komunistické národy. Toho dne Weishaupt dokončil svůj plán, oficiálně zorganizoval Ilumináty a tento plán začal uskutečňovat. Jeho plán vyžadoval zničení všech existujících vlád a náboženství. Cíle mělo být dosaženo rozdělením mas lidí, které Weishaupt nazýval "gojímy" nebo lidský dobytek, do opozičních táborů, do stále se zvyšujícího počtu politických, sociálních, ekonomických a dalších skupin - tedy do podmínek, jaké máme v naší zemi dnes. Znepřátelené strany byly potom vyzbrojeny a poštvány proti sobě, aby postupně zničily národní vlády a náboženské instituce. Opakuji, mělo být dosaženo přesně stejných podmínek, v jakých se svět nalézá dnes.

V tomto bodě mi dovolte, abych zdůraznil hlavní rys plánů Iluminátů. Když bude jejich plán na ovládnutí světa, Protokoly sionských mudrců, objeven a odhalen světu, potom "očistí" všechny Židy před tváří celého světa, aby od sebe odvrátili podezření. Pokud si myslíte, že toto tvrzení je přitažené za vlasy, potom si uvědomte, že dovolili Hitlerovi, jenž byl sám liberálním socialistou, kterého financoval zkorumpovaný Kennedy, Warburgové a Rothschildové, spálit 600.000 Židů.

Nyní si řekněme, proč konspirátoři zvolili slovo "Ilumináti" pro svou satanskou organizaci. Sám Weishaupt řekl, že toto slovo je odvozeno od slova Lucifer a znamená "nositel světla". Použil lži, že jeho cílem je nastolit jednosvětovou vládu, aby bylo umožněno těm, kteří k tomu mají duševní schopnosti, zabránit v budoucnu všem válkám. Zkrátka, použil slov "mír na zemi" jako návnady stejně, jako bylo této fráze použito konspirátory v roce 1945 k vnucení Organizace spojených národů USA. Weishaupt rekrutoval nějakých 2000 placených, opakuji, že z peněz Rothschildů, následovníků. Mezi nimi byli nejinteligentnější lidé na poli umění, školství, vědy, financí a průmyslu. Potom založil lóže Velkého Orientu, zednářské lóže, které byly jejich tajnými ústředími. A opět opakuji, že ve všem jednal na příkaz domu Rothschildů. Hlavní body Weishauptova operačního plánu byly, aby Ilumináti dělali následující věci, které jim měly pomoci k dosažení jejich cíle:

 

* Používat peněžního a sexuálního uplácení, aby získali kontrolu nad lidmi na vysokých místech v různých úrovních všech vlád a na dalších vlivných postech. Jakmile vlivné osoby upadnou do lží, podvodů a svodů Iluminátů, budou moci být drženi v otroctví používáním politického a jiných forem vydírání, hrozeb finančního zruinování, veřejného odhalení, nebo dokonce pomocí hrozeb smrtí dotyčných a členů jejich milovaných rodin.

Uvědomujete si, kolik současných nejvyšších úředníků v naší nynější vládě ve Washingtonu je tímto způsobem kontrolováno CFR? Uvědomujete si kolik homosexuálů na našem Ministerstvu zahraničí, v Pentagonu, ve všech federálních agenturách a dokonce v Bílém Domě je řízeno tímto způsobem?

 

* Ilumináti a fakulty vysokých škol a univerzit měly vychovávat studenty z dobrých rodin s internacionalistickými sklony, nadané mimořádnými duševními schopnostmi, k internacionalismu. Takovéto školení mělo být podporováno udílením stipendií těm, kteří byli Ilumináty vybráni.

To vám dává dobrou představu o tom, co znamená "Rhodesovo stipendium". To znamená indoktrinaci k přijetí myšlenky, že jedině jednosvětová vláda může učinit konec neustále se opakujícím válkám a svárům.

Jedním z nejvýznačnějších Rhodesových stipendistů v naší zemi je senátor William J. Fulbright (český význam jména je "úplně jasný"), někdy nazývaný jako half-bright (polojasný). Celý záznam jeho předvolebního projevu vyjadřuje myšlenky Iluminátů. Všichni takoví stipendisté jsou přesvědčováni a posléze nabudou přesvědčení, že lidé se zvláštním talentem a duševními schopnostmi mají právo vládnout méně obdařeným na základě domněnky, že masy nevědí, co je pro ně nejlepší po materiální, duševní a duchovní stránce. Kromě Rhodesova a dalších stipendií dnes existují tři speciální školy Iluminátů - Gordonstown ve Skotsku, Salem v Německu a Annavrighta v Řecku. Tyto tři školy jsou nejznámější, ale existují další školy tohoto typu. Princ Filip, manžel britské královny Alžběty, byl vzděláván na Gordonstownu na popud lorda Louise Mountbattena, jeho strýce a Rothschildova příbuzného, který se stal admirálem britské flotily po skončení II. světové války.

 

* Všichni vlivní lidé, chycení do pasti Iluminátů plus studenti, kteří byli speciálně vzděláváni a školeni, byli použiti jako agenti a umístěni do zákulisí všech vlád jako experti a specialisté, aby sloužili jako poradci vrcholným vládním činitelům a ovlivňovali politiky tak, aby sloužili tajným plánům Iluminátů na zavedení jednosvětové vlády a destrukci národních vlád a náboženství, přestože byli zvoleni proto, aby sloužili svému lidu.

Víte, kolik takových lidí působí v naší vládě dnes? Rusk, McNamara, Hubert Humphrey, Fulbright, Keekle a tak dále a tak dále.

 

* Možná nejdůležitější směrnicí Weishauptova plánu bylo získat absolutní kontrolu nad tiskem, v té době jediného komunikačního média pro šíření informací veřejnosti, aby všechny zprávy a informace mohly být tendenčně upravovány, aby masy mohly být přesvědčovány, že jednosvětová vláda je jediným řešením mnoha našich různých problémů.

Víte, kdo vlastní a kontroluje naše masové sdělovací prostředky? Já vám to povím. Téměř všechny podíly na filmových studiích v Hollywoodu vlastní Lehmans; Kuhn, Loeb and Company; Goldman-Sachs a další mezinárodní bankéři. Všechny národní rozhlasové a televizní kanály v zemi jsou vlastněny a kontrolovány stejnými mezinárodními bankéři. To samé platí o každém řetězci metropolitních novin a časopisů, dále o tiskových agenturách, jako je Associated Press, United Press, International, atd. Údajní šéfové všech těchto médií jsou pouhou fasádou pro mezinárodní bankéře, kteří tvoří hierarchii CFR, dnešních Iluminátů v Americe.

Nyní již můžete pochopit, proč tiskový mluvčí Pentagonu, Sylvester, tak otevřeně prohlásil, že vláda má právo lidem lhát. Ve skutečnosti tím mínil, že naše vláda, kontrolovaná CFR, má moc nám lhát a že jí to americký lid, s vymytými mozky, uvěří.

Nyní se opět vraťme do prvních dnů Iluminátů. Protože Británie a Francie byly na konci 18. století dvě největší světové mocnosti, Weishaupt nařídil Iluminátům, aby podnítili koloniální války, včetně naší Revoluční války, za účelem oslabení britského impéria, a aby zorganizovali francouzskou revoluci, která začala v roce 1789. Avšak roku 1784, skutečným Božím skutkem, se bavorské vládě dostaly do rukou důkazy, které prokazovaly existenci Iluminátů, a tyto důkazy mohly zachránit Francii, kdyby jim francouzská vláda neodmítala uvěřit. Nyní si řekněme, jak k tomuto Božímu skutku došlo. V roce 1784 Weishaupt vydal příkazy k provedení francouzské revoluce. Německý spisovatel, jménem Zweig, je ztvárnil v knižní formě. Obsahovala celý příběh iluminátů a Weishauptovy plány. Kopie této knihy byla poslána Iluminátům ve Francii, jež vedl Robespierre, kterého Weishaupt pověřil rozdmýcháním francouzské revoluce. Kurýr byl zasažen a zabit bleskem, když jel na koni přes Rawleston, cestou z Frankfurtu do Paříže. Policie u něho našla podvratné dokumenty a odevzdala je příslušným úřadům. Po pečlivém prostudování tohoto plánu bavorská vláda nařídila policii, aby udělala razii u Weishauptových nově zorganizovaných lóží "Velkého Orientu" a v domech jejich nejvlivnějších členů. Všechny dodatečně objevené důkazy přesvědčily autority, že dokumenty jsou pravé kopie plánů spiknutí, v nichž Ilumináti plánovali použít války a revoluce k nastolení jednosvětové vlády, vedené Rothschildy, podobně, jak to v dnešní době plánuje Organizace spojených národů.

V roce 1785 bavorská vláda Ilumináty postavila mimo zákon a zavřela lóže Velkého Orientu. V roce 1786 zveřejnila všechny podrobnosti spiknutí. Český název této publikace je: "Původní spis o řádu a sektě Iluminátů." Kopie celého spiknutí byly poslány všem hlavám církví a států v Evropě. Ale moc Iluminátů, jež byla ve skutečnosti mocí Rothschildů, byla tak veliká, že toto varování bylo ignorováno. Nicméně, Ilumináti byli zdiskreditováni a proto odešli do podzemí.

Ve stejné době Weishaupt nařídil Iluminátům, aby infiltrovali do lóží "modrého zednářství" a založili své vlastní tajné společnosti uvnitř všech tajných společností. Pouze zednáři, kteří prokázali internacionální smýšlení, a ti, kteří prokázali, že odpadli od Boha, byli zasvěceni do řádu Iluminátů. Od té doby spiklenci navlékají plášť filantropie a humanismu, aby skryli svou revoluční a podvratnou činnost. Aby pronikl do zednářských lóží v Británii, Weishaupt pozval Johna Robisona do Evropy. Robison byl zednář vysokého stupně "skotského ritu". Byl profesorem přírodní filozofie na Edinburgské univerzitě a tajemníkem Královské společnosti v Edinburgu. Robison neuvěřil lži, že cílem Iluminátů je vytvořit benevolentní diktaturu, ale své pochybnosti skryl tak dobře, že byl poctěn Weishauptovou důvěrou, který mu svěřil revidovaný plán spiknutí pro studijní účely a k ukrytí do bezpečí. Přesto hlavy státu a církve ve Francii byly svedeny k ignorování varování, jichž se jim dostalo, takže revoluce ve Francii propukla v roce 1789, jak bylo Weishauptem naplánováno. Aby varoval vlády před jejich nebezpečím, Robison v roce 1798 vydal knihu s názvem: "Proof of Conspiracy to Destroy all Governments and Religions", ale jeho varování bylo ignorováno stejně, jako náš americký lid ignoruje všechna varování před Organizací spojených národů a Radou pro zahraniční vztahy (CFR).

To, co nyní řeknu, mnohé ohromí a velmi pravděpodobně urazí, až to uslyší, ale existují zdokumentované důkazy, že náš Thomas Jefferson a Alexander Hamilton byli Weishauptovými žáky. Jefferson byl jedním z nejrozhodnějších Weishauptových obhájců, když byl svou vládou postaven mimo zákon, a byl to Jefferson, kdo Iluminátům umožnil proniknout do nově zorganizovaných lóží skotského ritu v Nové Anglii. Zde je důkaz.

V roce 1789 John Robison varoval všechny zednářské vůdce v Americe, že Ilumináti pronikli do jejich lóží a 19. července 1789 David Papen, prezident Harvardské univerzity, uveřejnil stejné varování pro třídu absolventů a přednesl jim přednášku o tom, jak zbavit americkou politiku a náboženství vlivu iluminismu. John Quincy Adams, který organizoval zednářské lóže v Nové Anglii také varoval před Ilumináty. Napsal tři dopisy plukovníku Williamu L. Stoneovi, vrcholnému zednáři, v nichž odhalil, jak Jefferson použil zednářské lóže pro podvratné účely Iluminátů. Tyto tři dopisy jsou dodnes uloženy v knihovně na Whittenburg Square ve Philadelphii. Zkrátka, Jefferson, zakladatel Demokratické strany, byl členem Iluminátů. Katastrofální odmítnutí ruského cara na kongresu ve Vídni v žádném případě nezničilo spiknutí Iluminátů. Pouze je přinutilo přijmout novou strategii a uvědomit si, že myšlenka jednosvětové vlády byla pro tuto chvíli zmařena. Rothschildové usoudili, že pokud má plán zůstat živý, musí zvýšit svoji kontrolu nad peněžním systémem evropských národů.

Ještě předtím Rothschild rozšířil falešnou zprávu, že Napoleon zvítězil v bitvě u Waterloo, čímž způsobil obrovskou paniku na burze v Anglii. Cena všech akcií spadla dolů prakticky na nulu a Nathan Rothschild skoupil všechny akcie doslova za pár penny. To mu dalo prakticky úplnou kontrolu nad ekonomikou Británie a téměř celé Evropy. A tak hned po Kongresu ve Vídni Rothschild přinutil Británii založit novou "Bank of England", nad níž měl úplnou kontrolu stejně, jako později Jacob Schiff zkonstruoval "Zákon o federální rezervě", který poskytl Domu Rothschildů tajnou kontrolu ekonomiky Spojených států. Nyní na chvíli setrvejme u aktivit Iluminátů ve Spojených státech.

V roce 1826 jistý kapitán William Morgan usoudil, že jeho povinností je informovat všechny zednáře a širokou veřejnost o tom, co bylo plně prokázáno ohledně Iluminátů, jejich tajné plány, zamýšlené cíle, a odhalit totožnosti organizátorů spiknutí. Ilumináti nemeškali a Morgana soudili v nepřítomnosti a odsoudili ho za zradu. Rozkázali Richardu Howardovi, anglickému Iluminátovi, aby na zrádci vykonal rozsudek smrti. Morgan byl varován a pokusil se uprchnout do Kanady, ale Howard jej chytil blízko hranice, poblíž Niagara Gorge, abych byl přesný, kde ho zavraždil. Toto bylo ověřeno přísežným prohlášením v New Yorku, které učinil muž jménem Avery Allen, který tvrdil, že slyšel, jak Howard podává zprávu o této popravě na schůzce "rytířů templářů" v St. John's Hall v New Yorku. Také popisoval, jaká byla učiněna opatření pro poslání Howarda zpátky do Anglie. Allenovo přísežné prohlášení se nachází mezi archivními záznamy v New York City. Velmi málo zednářů a velmi malá část veřejnosti ví, že všeobecné odsouzení tohoto případu vraždy způsobilo, že zhruba polovina zednářů v severní jurisdikci Spojených států ze své organizace vystoupila. Kopie záznamů ze schůzek, konaných z důvodu diskusí o této záležitosti, dosud existují v bezpečných rukou a celé toto utajení dává tušit, jakou moc mají vůdci Iluminátů, když dokáží zabránit tomu, aby se takové hrozné události z dějin vyučovaly na našich školách.

V roce 1829 američtí Ilumináti slyšeli v New Yorku sérii přednášek britské iluministky Frances "Fanny" Wrightové. Těm, kteří se zúčastnili, bylo řečeno, že Ilumináti organizují sjednocení nihilistických a ateistických skupin, spolu se všemi dalšími podvratnými skupinami, do mezinárodního hnutí, které bude známé jako komunismus. (V té době bylo Marxovi 11 a Engelsovi 9 let.) Bylo to tehdy, kdy vzniklo slovo "komunismus" a mělo se stát strašnou zbraní děsící celý svět a hnát zastrašené lidi do jednosvětového plánu Iluminátů. Schéma komunismu mělo Iluminátům posloužit k rozdmýchání budoucích válek a revolucí. Clinton Roosevelt, přímý předek Franklina Roosevelta, Horace Greeley a Charles Dana, nejpřednější vydavatelé novin té doby, byli jmenováni do čela výboru pro finanční podporu nových podniků. Nejvíce peněz ovšem poskytli Rothschildové a tyto peníze byly použity k financování Karla Marxe a Engelse, když psali "Das Kapital" a "Komunistický manifest" v Soho, Anglie. A to jasně dokazuje, že komunismus není tzv. ideologie, ale strašák, který slouží účelům Iluminátů.

Weishaupt zemřel v roce 1830, ale před svou smrtí připravil revidovanou verzi věky starého spiknutí Iluminátů, které mělo pod různými jmény organizovat, financovat, směrovat a řídit všechny mezinárodní organizace a skupiny a dosazovat své agenty do vrcholných vládních pozic. Ve Spojených státech jsou nejlepšími příklady Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Jack Kennedy, Johnson, Rusk, McNamara, Fulbright, George Bush, atd. Kromě toho, zatímco Karel Marx psal "Komunistický manifest" pod dohledem jedné skupiny Iluminátů, profesor Karl Ritter z Frankfurtské univerzity psal antitezi pod dohledem jiné skupiny. Myšlenka byla ta, že vůdci celého spiknutí mohou využít rozdíly těchto dvou tak zvaných ideologií k rozdělení stále většího počtu členů lidské rasy do opačných táborů, aby mohli být vyzbrojeni a potom vymytím mozků dohnáni k boji a zničení se navzájem. A zvláště pak k zničení všech politických a náboženských institucí. Práci Karla Rittera po jeho smrti dokončil německý tak zvaný filozof Friedrich Wilhelm Nietsche, který založil nietscheismus. Tento nietscheismus byl později vyvinut do fašizmu, potom do nacismu a byl použit pro rozdmýchání první a druhé světové války.

V roce 1834 byl italský revoluční vůdce Guiseppe Mazzini vybrán Ilumináty, aby udával směr revolučního programu pro celý svět. V této funkci sloužil až do své smrti v roce 1872, ale několik let před svou smrtí Mazzini zlákal amerického generála jménem Albert Pike do řad Iluminátů. Pike byl fascinovaný myšlenkou jednosvětové vlády a nakonec se stal hlavou tohoto luciferského spiknutí. V letech 1859 až 1871 Pike vypracoval vojenský plán na tři světové války a různé revoluce po celém světě a předpokládal završení spiknutí ve 20. století. Opět připomínám, že tyto konspirátory nikdy nezajímal okamžitý úspěch. Pracovali s dlouhodobou perspektivou. Pike udělal většinu své práce ve svém domově v Little Rocku, Arkansas. Ale o několik let později, kdy iluminátské lóže Velkého Orientu se staly podezřelými a zavrhovanými z důvodu Mazziniho revolučních aktivit v Evropě, Pike zorganizoval něco, co nazval "New and Reformed Palladian Right". Založil tři nejvyšší rady; jednu v Charlestonu, Jižní Karolína; druhou v Římě a třetí v Berlíně. Po Mazzinim převzal 23 revoluční centra, umístěná v strategických oblastech po celém světě, z nichž udělal podřízené rady. Stala se z nich tajná ústředí světového revolučního hnutí.

Dlouho předtím, než Marconi vynalezl rádio, vědci Iluminátů vynalezli prostředky, aby Pike a šéfové jeho rad mohli tajně komunikovat. Byl to objev tohoto tajemství, který zpravodajským důstojníkům umožnil pochopit, jak zjevně na sobě nezávislé incidenty, jako byl atentát na australského následníka trůnu v Srbsku, se současně odehrávaly po celém světě, aby se z nich vyvinuly války nebo revoluce. Pikeho plán byl jednoduchý, ale projevil se jako velmi účinný. Navrhoval, aby byl zorganizován komunismus, nacismus, politický sionismus a další mezinárodní hnutí s cílem podnítit tři globální války a nejméně dvě větší revoluce.

První světová válka Iluminátům umožnila zničit carismus v Rusku, jak vyhrožoval Rothschild poté, co Car torpédoval jeho plán na vídeňském kongresu, a udělat z Ruska pevnost ateistického komunismu. Rozpory mezi německým a britským impériem, povzbuzované agenty Iluminátů, byly použity k rozdmýchání této války. Po skončení této války měl být vybudován komunismus a použit k zničení dalších vlád a k oslabení náboženství.

Druhá světová válka, pokud bude nutná, měla být vyvolána využitím rozporů mezi fašisty a politickými sionisty. Zde poznamenejme, že Hitler byl financován Kruppem, Warburgy, Rothschildy a dalšími mezinárodními bankéři, a že vyvraždění údajně 600.000 Židů Hitlerem vůbec netrápilo židovské mezinárodní bankéře. Toto vraždění bylo nutné k vytvoření celosvětové nenávisti vůči Němcům a k rozpoutání války proti Německu. Stručně řečeno, tato druhá válka byla bojována z důvodu zničení nacismu a zvýšení politické moci politického sionismu, aby mohl být v Palestině založen stát Izrael.

Během 2. světové války měl být posílen mezinárodní komunismus, aby se ve své síle vyrovnal spojenému křesťanstvu. Až by bylo dosaženo tohoto bodu, měl být udržován do té doby, dokud nedojde ke konečné sociální katastrofě. Jak víme nyní, Roosevelt, Churchill a Stalin prováděli přesně tuto politiku a Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson a George Bush pokračovali ve stejné politice.

Třetí světová válka má být rozpoutána s použitím rozporů mezi politickými sionisty a vůdci muslimského světa. Tato válka má být vedena takovým způsobem, že se světy islámu a politického sionismu navzájem zničí. Zbylé národy, rozdělené tímto rozporem, budou přinuceny spolu bojovat až do stavu úplného vyčerpání; fyzického, duševního, duchovního a ekonomického.

Může nyní myslící člověk pochybovat o tom, že intriky, které dnes probíhají na Středním a Dálném Východě, jsou konstruovány k dosažení tohoto satanského cíle? Sám Pike toto všechno předpověděl ve své zprávě pro Mazziniho 15. srpna 1871. Pike tvrdil, že po skončení 3. světové války ti, kdo budou usilovat o nespornou světovou nadvládu, vyvolají největší sociální katastrofu, jakou svět ještě nezažil. Citujme nyní z dopisu, který napsal Mazzinimu a který je nyní uložen v Britském muzeu v Londýně. Píše:

"Pustíme z řetězu nihilisty a ateisty a vyprovokujeme největší sociální katastrofu, která v celé své hrůze všem národům jasně ukáže účinky absolutního ateismu, původce většiny ukrutností a krvavých nepokojů. Potom lidé všude na světě budou nuceni se bránit proti menšině světových revolucionářů a vyhladí tyto ničitele civilizace. A davy zklamané křesťanstvím, jehož duch bude v ten moment bez řízení a vedení, budou dychtit po nějakém ideálu, ale bez znalosti, kam upřít svou zbožnost, přijmou pravé světlo skrze univerzální manifestaci čisté nauky Lucifera, nakonec zjevené veřejnosti. Manifestaci, která bude výsledkem všeobecného reakčního hnutí, které bude následovat po zničení křesťanství a ateismu; obojí bude poraženo a vyhlazeno současně."

Když Mazzini v roce 1872 zemřel, Pike udělal dalšího revolučního vůdce, muže jménem Adrian Lemmy, jeho nástupcem. Lemmy byl potom vystřídán Leninem a Trockým, ti byli nahrazeni Stalinem. Revoluční činnost všech těchto mužů byla financována britskými, francouzskými, německými a americkými mezinárodními bankéři; všem z nich dominoval Dům Rothschildů. Očekává se, že budeme věřit tomu, že dnešní mezinárodní bankéři, stejně jako penězoměnci v době Kristově, jsou pouhými nástroji nebo agenty velké konspirace, ale ve skutečnosti jsou vedoucími osobnostmi v pozadí. Všechny masové sdělovací prostředky nás vedou k víře, že komunismus je hnutí takzvaných dělníků, ale pravda je taková, že britští a američtí zpravodajští důstojníci mají věrohodné důkazy o tom, že mezinárodní liberálové, vyvíjející svou činnost prostřednictvím mezinárodních bankovních domů, zvláště Domu Rothschildů, financovali obě strany v každé válce a revoluci od roku 1776.

Dnešní členové konspirace (CFR ve Spojených státech) vedou naše vlády, nad nimiž udržují moc lichvářskými metodami, jako je Federální rezervní systém v Americe, k vedení válek, jako je válka ve Vietnamu (vytvořená Organizací spojených národů), aby - podle dalších iluminátských plánů generála Pike - dostali svět do takového stavu, kdy ateistický komunismus a celé křesťanstvo může být zataženo do třetí světové války.

Ústředím velkého spiknutí na konci 18. století byl Frankfurt v Německu, kde byl založen Dům Rothschildů Mayerem Amschelem, který přijal jméno Rothschild a spojil dohromady další mezinárodní finančníky, kteří doslova prodali své duše ďáblu. Po odhalení spiknutí bavorskou vládou v roce 1786 přemístili spiklenci své ústředí nejdříve do Švýcarska, později do Londýna. Od 2. světové války (po smrti Jacoba Schiffa, Rothschildova muže v Americe) sídlí ústředí americké větve v Harold Pratt Building v New York City a Rockefellerové, původně Schiffovi chráněnci, převzali moc k manipulaci s financemi v Americe pro Ilumináty.

V konečné fázi konspirace se jednosvětová vláda bude skládat z krále-diktátora, hlavy Organizace spojených národů, CFR a několika miliardářů, ekonomů a vědců, kteří prokázali svoji oddanost této velké konspiraci. Všichni ostatní budou integrováni do obrovského konglomerátu zotročeného lidstva. Nyní mi dovolte, abych vám ukázal, jak naše federální vláda a americký lid byli vtaženi do plánu na vytvoření jednosvětové vlády Iluminátů. Skutečné základy plánu na převzetí moci ve Spojených státech byly položeny během naší Občanské války. Weishaupt a první vůdci konspirace neměli ještě kontrolu nad novým světem. Weishaupt zde měl své agenty již během revoluční války, ale George Washington byl pro ně více než rovnocenným soupeřem.

Během občanské války spiklenci vyvinuli první konkrétní úsilí. Víme, že Judah Benjamin, hlavní poradce Jeffersona Davis, byl Rothschildovým agentem. Také víme, že Rothschildovi agenti pronikli do vlády Abrahama Lincolna, kteří se pokusili jej zatáhnout do finančních transakcí s Domem Rothschildů. Ale starý Abe tento plán prohlédl a bez obalu odmítl, čímž si vysloužil nehynoucí nepřátelství Rothschildů; přesně stejným způsobem jako ruský car, když torpédoval jejich první Ligu národů na kongresu ve Vídni. Vyšetřování atentátu na Lincolna odhalilo, že vrah Booth byl členem tajné konspirační skupiny. Protože do ní byla zapojena řada významných vládních úředníků, jméno skupiny nebylo nikdy odhaleno a zůstalo záhadou; stejně jako atentát na Jacka Kennedyho je dosud záhadou. Ale jsem si jist, že dlouho záhadou nezůstane. V každém případě konec Občanské války dočasně zničil všechny naděje Domu Rothschildů získat pod svou kontrolu náš měnový systém; jako jej získali například v Británii a dalších zemích v Evropě. Říkám dočasně, protože Rothschildové a vůdci spiknutí se tohoto cíle nikdy nevzdali a neztráceli proto čas.

Krátce po Občanské válce mladý přistěhovalec, který si říkal Jacob H. Schiff, dorazil do New Yorku. Jacob byl mladý muž, který měl poslání pro Dům Rothschildů. Jacob byl syn rabína, který se narodil v jednom z domů Rothschildů ve Frankfurtu v Německu. Nyní se budu hlouběji zabývat jeho minulostí. Důležitým momentem je, že Rothschild v něm rozeznal nejen budoucího finančního čaroděje, ale - což je ještě důležitější - viděl u Jacoba také latentní machiavelské vlastnosti, které by mohly být, pokud se potvrdí, neocenitelné u funkcionáře ve velkém celosvětovém spiknutí. Po poměrně krátkém období školení v Rothschildově londýnské bance, Jacob odjel do Ameriky s instrukcemi, aby koupil bankovní dům, který by byl odrazovým můstkem pro získání kontroly nad peněžním systémem Spojených států. Ve skutečnosti sem Jacob přijel, aby provedl čtyři konkrétní úkoly:

 

1. Získat kontrolu nad americkým měnovým systémem.

 

2. Najít vhodné muže, kteří za peníze budou ochotni sloužit jako slepé nástroje velké konspirace a podporovat jejich dosazení na vysoká místa v naší federální vládě, našem Kongresu, v Nejvyšším soudu USA a ve všech federálních úřadech.

 

3. Podnítit sváry mezi skupinami menšin po celé zemi, zvláště mezi bílými a černými.

 

4. Vytvořit hnutí s cílem zničit náboženství ve Spojených státech, přičemž křesťanství má být hlavním terčem.

 

Nyní sledujme Schiffovy kroky při uskutečňování prvního úkolu. Jako první krok měl koupit bankovní dům, ale měl to být druh bankovního domu, který mohl mít pod absolutní kontrolou a bylo by možné jej zformovat pro dosažení cíle - získat kontrolu nad peněžním systémem USA. Po pečlivém prozkoumání terénu Jacob koupil partnerství ve firmě, která se nazývala "Kuhn and Loeb". Stejně jako Schiff, Kuhn a Loeb byli přistěhovalci z německých židovských ghett. Odešli do USA v polovině 40. let 19. století a oba začali svou obchodní kariéru jako potulní podomní obchodníci. Na začátku 50. let se dali dohromady a založili obchod v Lafayette, Indiana, pod firemním jménem "Kuhn and Loeb", který sloužil osadníkům při jejich cestě na západ. V následujících letech založili podobný obchod v Cincinnati a St. Louis. Potom ke svým obchodům přidali zastavárnu. Odtud byl již krátký a rychlý krok k půjčování peněz.

V té době se na scéně objevil Schiff. "Kuhn and Loeb" byla dobře známá soukromá bankovní firma a Jacob se stal jejím podílníkem. Krátce poté, co se stal partnerem "Kuhn and Loeb", si Schiff vzal za manželku Loebovu dceru Terezu. Potom odkoupil Kuhnův podíl a přemístil firmu do New Yorku a z firmy "Kuhn and Loeb" se stala "Kuhn, Loeb and Company". Jacob Schiff, agent Rothschildů, se stal zdánlivě výhradním vlastníkem firmy. A během své kariéry se tento židovský Machiavelli, první hierarcha velkého spiknutí Iluminátů v Americe, stavěl jako štědrý filantrop a svatý člověk, což je obvyklá politika Iluminátů.

Jak jsem již řekl, prvním velkým krokem spiknutí bylo uchvácení peněžního systému. Aby dosáhl tohoto cíle, Schiff musel navázat plnou spolupráci s tehdejšími velkými bankéři v Americe. To se však snadno řekne, ale hůře provede. Dokonce i v té době; Wall Street byl srdcem amerického peněžního trhu a J.P.Morgan byl jeho diktátor. Další v řadě byli Drexelové a Biddleové v Philadelphii. Všichni ostatní finančníci, velcí i malí, tancovali podle noty těchto tří bankovních domů, ale zvláště podle Morgana. Všichni tři byli pyšní, domýšliví a arogantní potentáti.

Prvních několik let se na tohoto malého kníratého muže z německého ghetta dívali s krajním opovržením, ale Jacob věděl, jak to překonat. Předhodil jim několik Rothschildových kostí. Řečenými kostmi byla distribuce žádoucích evropských akcií a dluhopisů v Americe. Potom objevil, že má v ruce ještě další mocné zbraně.

V desetiletích, která následovala po naší Občanské válce, náš průmysl začal růst. Museli jsme vybudovat velké železnice. Ropný, důlní, ocelářský a textilní průmysl začal prudce růst. Všechen tento průmysl volal po rozsáhlém financování; většina těchto financí musela přicházet ze zahraničí. To znamená z Domu Rothschildů. Bylo to v době, kdy se Schiff osamostatnil. Hrál velmi vychytralou hru. Stal se svatým patronem Johna D. Rockefellera, Edwarda R. Harrimana a Andrewa Carnegie. Financoval Standard Oil Company pro Rockyho, železniční impérium pro Harrimana a ocelové impérium pro Carnegieho. Ale místo toho, aby všechny půjčky šly z Kuhn, Loeb and Company, otevřel dveře Domu Rothschildů pro Morgana, Biddleho a Drexela. Potom Rothschild zařídil založení londýnské, pařížské, evropské a dalších větví tohoto stromu; ale vždy s partnerstvím s Rothschildovými podřízenými a Rothschild všem dal těmto mužům velmi jasně na srozuměnou, že Schiff má být šéfem v New Yorku.

Takže na přelomu století měl Schiff pevně v rukou celé bratrstvo na Wall Streetu, které - s Schiffovou pomocí - zahrnovalo Lehman Brothers, Goldman-Sachs a další mezinárodní banky, které vedli muži vybraní Rothschildy. Zkrátka to znamenalo kontrolu nad národními peněžními mocnostmi a byl tedy připraven na obří krok - uchvácení národního měnového systému.

Podle naší ústavy veškerá kontrola peněžního systému je svěřena výhradně našemu Kongresu. Schiffovým příštím důležitým krokem bylo svést náš Kongres, aby zradil tento ústavní zákon odevzdáním této kontroly hierarchii velkého spiknutí Iluminátů. Aby tento krok legalizoval a učinil tak náš lid neschopným odporu proti tomu, bylo nutné, aby Kongres vydal zvláštní zákon. Aby toho dosáhl, musel Schiff dosadit své loutky do obou komor Kogresu. Loutky dostatečně mocné, aby dokázaly přinutit Kongres k přijetí takového zákona. Stejně důležité, nebo ještě důležitější, bylo dosadit další loutku do Bílého Domu na funkci prezidenta, který by bez skrupulí tento zákon podepsal. Aby toho dosáhl, musel získat kontrolu buď nad Republikánskou, nebo nad Demokratickou stranou. Demokratická strana byla zranitelnější; z těchto dvou stran byla tou chudší. Kromě Grovera Clevelanda Demokraté nebyli schopni umístit ani jednoho muže do Bílého Domu od Občanské války. Byly pro to dva důvody:

 

1. Chudoba strany.

2. Republikánsky smýšlejících voličů bylo víc než Demokratů.

 

Chudoba strany nebyla velkým problémem, ale problém voličů - to byl jiný příběh. Ale, jak jsem předtím řekl, Schiff byl "liška mazaná". Aby volební problém vyřešil, použil ukrutné a vražedné metody. Jeho řešení je názorným příkladem, jak židovští mezinárodní bankéři málo dbají o své rasové bratry. Kolem roku 1890 propukla po celém Rusku série pogromů. Mnoho a mnoho tisíc nevinných Židů, mužů, žen a dětí, bylo povražděno kozáky a dalšími sedláky. Podobné pogromy se zabíjením nevinných Židů vypukly v Polsku, Rumunsku a Bulharsku. Všechny tyto pogromy byly podněcovány Rothschildovými agenty. Výsledkem bylo, že vyděšení Židé houfně prchali do Spojených Států. Tato vlna přistěhovalectví během příštích dvou až tří desetiletí pokračovala, protože během těchto let pogromy pokračovaly. Těmto uprchlíkům pomáhaly samozvané humanitární komise, zřizované Schiffem, Rothschildy a všemi Rothschildovými poskoky.

Největší proud uprchlíků směřoval do New Yorku, ale Schiff-Rothschildovy humanitární komise našly způsoby, jak mnoho z nich přesměrovat do Chicaga, Bostonu, Philadelphie, Detroitu, Los Angeles, atd. Všichni z nich byli rychle přeměněni na "naturalizované občany" a vyškoleni, aby se zaregistrovali jako Demokraté. Tak se stalo, že tato takzvaná minoritní skupina se stala pevným demokratickým volebním blokem v jejich komunitách, které všechny byly kontrolovány a manipulovány jejich takzvanými dobrodinci. A krátce po přelomu století se tato menšina stala podstatným faktorem politického života našeho národa. To byla jedna z metod, které Schiff používal k dosazování lidí, jako je Nelson Aldrich nebo Woodrow Wilson do našeho Senátu, respektive do Bílého Domu.

V tomto bodě mi dovolte, abych vám připomněl další důležitou práci, kterou byl Schiff pověřen, když byl vyslán do Ameriky. Mám na mysli zničení jednoty amerického lidu vytvořením minoritní skupiny a rasovou nesnášenlivostí. Vyhnáním židovských uprchlíků pomocí pogromů do Ameriky Schiff zároveň vytvořil minoritní skupinu pro tento účel. Ale na Židy, kteří se vlivem pogromů stali bojácnými, se nedalo spoléhat při vytváření násilí nutného k zničení jednoty amerického lidu. Ale v Americe již byla připravena, ačkoli dosud spící, skupina, která by mohla být podnícena k takzvaným demonstracím, nepokojům, drancování, vraždám a všem dalším druhům nezákonností. Byli to američtí černoši. Jediné, co bylo třeba, bylo je probudit a vyprovokovat. Společně tyto dvě menšiny, řádně zmanipulované, mohly přesně takový druh nepokojů v Americe, jaký Ilumináti potřebovali k dosažení jejich cíle.

A tak ve stejné době, kdy Schiff a jeho společníci spřádali plány na uchvácení našeho měnového systému, také dokončovali plány na zasažení nic netušících Američanů výbuchem strašných rasových nepokojů, které by rozdělily lidi do vzájemně se nenávidících skupin a vyvolaly chaos v celém národě; zvláště pak na všech vysokých školách a univerzitních dvorcích; chráněný rozhodnutím Earla Warrena a takzvanými vůdci ve Washingtonu, D.C. (Vzpomeňte si na Warrenovu komisi, zřízenou za účelem vyšetření atentátu na prezidenta Jacka (Johna) F. Kennedyho\*) Ovšem, dovedení těchto plánů k dokonalosti vyžaduje čas a nekonečně trpělivé organizování.

 

\* Poznámka:

Jack Kennedy se během svého úřadu, jako prezident Spojených států, stal křesťanem. Při svém pokusu o "pokání" se pokusil informovat tento národ (minimálně dvakrát), že úřad prezidenta Spojených států je manipulován Ilumináty/CFR. Ve stejné době zarazil "půjčování" bankovek Federální rezervy z Federální rezervní banky a začal vydávat bankovky Spojených států (které nebyly zatíženy úrokem) na kredit Spojených států. Bylo to vydávání bankovek Spojených států, které způsobilo, že Jack Kennedy byl zavražděn.

Lynden B. Johnson, po složení přísahy na úřad prezidenta, zastavil vydávání bankovek Spojených států a vrátil se k půjčování bankovek Federální rezervní banky (které jsou lidu Spojených států půjčovány na úrok 17%). Bankovky USA, které byly vydávány za Johna F. Kennedyho, byly ze série z roku 1963, která měla na lícu bankovky rudou pečeť (na bankovce byl nápis "United States Note", na rozdíl od běžných bankovek, které nesou nápis "Federal Reserve Note" - pozn. překl.).

 

Nyní, abych odstranil všechny vaše pochybnosti, vám předložím důkazy tohoto plánu na vyvolání rasové nesnášenlivosti. Ze všeho nejdřív museli vytvořit vedení a organizace, které by vedly miliony hlupáků, Židů a černochů, kteří by demonstrovali a páchali výtržnosti, drancování a další nezákonnosti. Tak v roce 1909 Schiff, Lehmanové a další konspirátoři zorganizovali a založili "National Association for the Advancement of the Colored People" (Národní sdružení pro podporu barevných lidí), známé jako "NAACP". Prezidenti, ředitelé a právní zástupci NAACP byli vždy "bílí Židé", dosazení Schiffem, a tak je tomu dodnes.

Potom v roce 1913 Schiffova skupina zorganizovala "Anti-defamation League of the B'nai B'rith" (Ligu proti pomluvám a hanobení organizace B'nai B'rith), běžně známou pod zkratkou "ADL", aby sloužila jako gestapo a nástroj tohoto celého spiknutí. Neblahá ADL má dnes 2000 agentur ve všech částech naší země a kompletně řídí každou akci "NAACP" nebo "Urban League" (Městskou ligu) všech dalších takzvaných černošských organizací na obranu lidských práv po celých USA, včetně takových vůdců jako je Martin Lucifer King, Stockely Carmichael, Bernard Rustin a další jim podobní. Kromě toho ADL získala úplnou kontrolu nad rozpočtem na reklamu mnoha obchodních domů, řetězců hotelů a televizních a rozhlasových sponzorů z průmyslu, získala také kontrolu v reklamních agenturách, aby mohla kontrolovat prakticky všechny masové sdělovací prostředky a přinutit každé loajální noviny tendenčně upravovat a falšovat zprávy a dále podněcovat rasové napětí a současně vytvářet sympatie pro nezákonnosti a násilí černošské lůzy. Zde je zdokumentovaný důkaz jejich záměrného plánu podnítit černochy ke všem jejich nezákonnostem.

Kolem roku 1910 jistý Israel Zangwill napsal hru s názvem "The Melting Pot" (Tavicí pánev). Byla to ryzí propaganda k podnícení černochů a Židů, protože hra účelově zobrazovala, jak Američané diskriminují a pronásledují Židy a černochy. V té době si nikdo neuvědomil, že je to propagandistické divadelní představení. Byla chytře napsaná. Propaganda byla chytře zabalená do opravdu velké zábavy a byl to na Broadwayi velký hit.

Legendární Diamond Jim Brady v té době pořádal ve slavném restaurantu Delmonico bankety po představeních populárních her. Jeden takový večírek pořádal pro divadelní obsazení hry The Melting Pot, pro jejího autora, producenta a vybrané osobnosti z Broadwaye. V té době jsem již byl v Broadwayském divadle a byl jsem také pozván na večírek. Tam jsem se setkal s Georgem Bernardem Shawem a nějakým židovským spisovatelem jménem Israel Cohen. Zangwill, Shaw a Cohen patřili mezi ty, kdo vytvořili Fabian Society (Fabiánskou společnost) v Anglii a úzce spolupracovali s frankfurtským Židem jménem Mardochej, který si změnil jméno na Karel Marx; ale nezapomínejte, že v té době marxismus a komunismus právě vznikaly a nikdo jim nevěnoval příliš velkou pozornost a nikdo neměl podezření, že v díle takových brilantních spisovatelů bude propaganda.

Na banketu mi Israel Cohen řekl, že dostal nabídku na napsání knihy, která měla být následovníkem Zangwillovy hry "The Melting Pot". Titul knihy měl být "A Ratial Program for the 20th Century" (Rasový program pro 20. století). V té době jsem byl úplně pohlcen svou prací jako dramatik. Přestože byl název knihy velmi výmluvný, neuvědomil jsem si, jaký je skutečný cíl knihy, ani jsem neměl zájem si ji přečíst. Ale zasáhlo mě silou vodíkové pumy, když jsem v květnu 1957 v novinách Washington D.C. Evening Star objevil jeden krátký článek. Byl to doslovný přetisk úryvku z knihy Israela Cohena "A Ratial Program for the 20th Century" a já vám jej nyní přečtu:

 

"Musíme si uvědomit, že nejmocmější zbraní naší strany je rasové napětí. Probuzením uvědomění tmavých ras, které byly po staletí utiskovány bílými, je můžeme získat pro program komunistické strany. V Americe můžeme svým důvtipem dosáhnout vítězství. Zatímco černošskou menšinu poštveme proti bílým, bílým vštípíme komplex viny za jejich vykořisťování černochů. Pomůžeme černochům získat vynikající postavení v každé oblasti života, v zaměstnáni, ve světě sportu, v zábavě, atd. S tímto renomé budou černoši schopni uzavírat vzájemné sňatky s bílými a začne proces, který připraví Ameriku pro naši věc."

 

Pravost této pasáže z Cohenovy knihy byla tedy úplně prokázána. Ale otázkou pro mě zůstávalo, zda reprezentovala oficiální politiku a plány Komunistické strany, nebo osobní přesvědčení Cohena samotného. Proto jsem hledal další důkaz a našel jsem jej v oficiálním pamfletu newyorské organizace Komunistické strany, který vydal jejich oficiální vydavatel Workers Library Publishers. Pamflet byl pojmenován "The Negros in a Soviet America" (Černoši v Sovětské Americe). Nabádal černochy, aby povstali, vytvořili na jihu sovětský stát a požádali o připojení k Sovětskému svazu. Obsahoval pevný slib, že povstání budou podporovat všichni "rudí" Američané a takzvaní "liberálové". Na straně 38 slibuje, že sovětská vláda by černochům přinesla větší blahobyt než bílí a opět tento oficiální komunistický pamflet sliboval, že, cituji: "každý projev diskriminace nebo rasových předsudků proti černochům se podle revolučního práva stane zločinem." Toto tvrzení dokazuje, že výňatek z Cohenovy knihy, vydané v roce 1913, byl oficiálním nařízením Komunistické strany a je v přímé linii s iluminátským plánem na světovou revoluci, vypracovaným Weishauptem a později Albertem Pikem.

Nyní zbývá jediná otázka, a to dokázat, že komunistický režim je řízen přímo z Ameriky Jacobem Schiffem a z Londýna Rothschildem, hlavními vůdci tohoto velkého spiknutí. O něco později vám poskytnu důkaz, který odstraní dokonce i vzdálené pochybnosti o tom, že Komunistická strana, jak ji známe, byla vytvořena těmito vedoucími osobnostmi (kapitalisty, jak uvidíte); že Schiff, Warburgové a Rothschildové naplánovali a financovali celou bolševickou revoluci v Rusku, zavraždění cara a jeho rodiny, a že Lenin, Trockij a Stalin dostávali rozkazy přímo od Schiffa a dalších kapitalistů, proti nimž údajně bojovali.

Nyní můžete vidět, proč ten ničema Earl Warren a jeho stejně ničemní společníci z Nejvyššího soudu vydali ono nechvalně známé a zrádné rozhodnutí o zrušení rasové segregace v roce 1954. Bylo to na podporu konspiračního plánu Iluminátů s cílem vytvořit napětí a sváry mezi černými a bílými. Víte, proč stejný Earl Warren vydal nařízení zakazující křesťanské modlitby a vánoční koledy v našich školách? Proč Kennedy udělal to samé? A víte, proč Johnson a 66 senátorů, navzdory protestům 90% Američanů, hlasovalo pro "konzulární dohodu", která otevřela celou zemi ruským špionům a sabotérům? Všichni tito senátoři jsou Benedictové Arnoldové 20. století.

Je jedině na vás - všech Američanech, abyste přinutili Kongres, naše zvolené služebníky, aby obžalovali všechny zrádce amerického národa a pokud budou shledáni vinnými, aby byli potrestáni jako vlastizrádci. Kongres by měl zahájit tuhé vyšetřování "CFR" a dalších fasádních organizací Iluminátů, jako je "ADL", "NAACP", "SNIC" a takových nástrojů Iluminátů, jakým je Martin Lucifer King. Takové vyšetřování úplně odhalí všechny jejich vůdce ve Washingtonu, D.C. a Ilumináty a jejich podpůrné organizace a jejich členy jako vlastizrádce a uskutečňovatele plánu iluminátů. Úplně demaskuje Organizaci spojených národů jako záměrný nástroj celého komplotu a přinutí Kongres k vystoupení z OSN a vyhodí OSN z USA. Tím vlastně zničí OSN a celý její plán.

Dříve než skončím tuto část přednášky, chtěl bych zopakovat jeden životně důležitý moment, na který byste nikdy neměli zapomenout, pokud chcete zachránit naši vlast pro své děti a jejich děti. Každý protiústavní a nezákonný čin, spáchaný Woodrowem Wilsonem, Franklinem Rooseveltem, Trumanem, Eisenhowerem, a Kennedym a který je nyní páchán Johnsonem (a dnes Georgem Buschem a Billem Clintonem) je přesně v linii se staletým plánem spiknutí Iluminátů, který vypracovali Weishaupt a Albert Pike. Každé zlomyslné rozhodnutí vydané proradným Earlem Warrenem a stejně zrádným Nejvyšším soudem bylo přesně v souladu s tím, co navrhoval plán Iluminátů. Vlastizrada páchaná naším Ministerstvem zahraničí za Ruska a předtím za Johna Fostera Dullese, a Marshalla, také všechny vlastizrady spáchané McNamarou a jeho předchůdci jsou v souladu s tím samým plánem Iluminátů na ovládnutí světa. Také ohromující zrady různých členů našeho Kongresu, zvláště 66 senátorů, kteří podepsali "konzulární dohodu", byly spáchány na příkaz Iluminátů.

Nyní se vrátím zpět k uchvácení našeho peněžního systému Jacobem Schiffem a k zrádným činům, jež následovaly. Také odhalím Schiff-Rothschildovo řízení nejen Karla Marxe, ale také Lenina, Trockého a Stalina, kteří vytvořili revoluci v Rusku a založili komunistickou stranu.

Bylo to v roce 1908, kdy Schiff usoudil, že přišel čas k zmocnění se našeho měnového systému. Jeho hlavními náměstky při této snaze byli plukovník Edward Mandell House, jehož celá kariéra se odehrávala na vysokých postech ve vládě, kdy zároveň působil jako Schiffův kurýr, jak ukážu, Bernard Barouk a Herbert Lehman. Na konci roku se sešli na tajné poradě v Jekyll Island Hunt Club, který v Jekyll Island, Georgia, vlastnil J.P.Morgan. Mezi přítomnými byli J.P.Morgan, John B. Rockefeller, plukovník House, senátor Nelson Aldrich, Schiff, Stillman a Vandlelip z New York National City Bank, W. a J. Seligmanové, Eugene Myer, Bernard Berouk, Lerbert Lehman, Paul Warburg, zkrátka všichni mezinárodní bankéři v Americe. Všichni z nich členové hierarchie velkého spiknutí Iluminátů.

O týden později přišli s něčím, co nazvali Federální rezervní systém. Senátor Aldrich byl poskok, který to měl protlačit Kongresem, ale nejdříve museli mít poslušnou loutku v Bílém Domě, která by takový zákon (Federal Reserve Act) podepsala. Dobře věděli, že i kdyby Kongres takový zákon přijal jednohlasně, nově zvolený prezident Taft by jej okamžitě vetoval. Tak museli počkat.

V roce 1912 byl jejich člověk, Woodrow Wilson, zvolen prezidentem. Ihned po jeho inauguraci senátor Nelson Aldrich protlačil Federal Reserve Act oběma komorami parlamentu a Wilson jej okamžitě podepsal. Tento odporný čin zrady byl spáchán 23. prosince 1913, dva dny před vánocemi, kdy všichni členové Kongresu, s výjimkou několika pečlivě vybraných poslanců a tří stejně pečlivě vybraných senátorů, byli pryč z Washingtonu. Víte, jak odporný čin zrady to byl? Já vám to povím. Naši zakládající otcové znali velmi dobře moc peněz. Věděli, že ten, kdo bude mít v rukou naši měnu, bude mít v rukou osud našeho národa. Proto bedlivě střežili tuto moc a v Ústavě zakotvili, že Kongres, čili volení zástupci lidu, mají mít v rukou tuto moc. Jazyk Ústavy je v tomto bodě stručný, strohý a jednoznačný. V článku I. část 8, paragraf 5, v němž definuje povinnosti a pravomoci Kongresu, se praví, cituji: "razit peníze, čímž regulovat jejich hodnotu a hodnotu zahraniční měny a určovat standardy vah a měr." Ale onen tragický, nezapomenutelný den naší potupy, 23. prosince 1913, kdy byli tito muži posláni do Washingtonu chránit naše zájmy, poslanci a senátoři a Woodrow Wilson, vydali osud našeho národa do rukou dvou cizinců z Východní Evropy, Jacoba Schiffa a Paula Warburga. Warburg byl velice čerstvý přistěhovalec, který sem přišel na příkaz Rothschildů, aby zde pomohl založit Federální rezervní systém.

Nyní si velká většina Američanů myslí, že Federální rezervní systém je agentura vládou Spojených států. To však není pravda. Všechny akcie federálních rezervních bank vlastní členové těchto bank a jejich šéfové jsou všichni členové hierarchie velkého spiknutí Iluminátů, které je dnes známé jako CFR.

Podrobnosti tohoto aktu zrady, jehož se účastnilo mnoho takzvaných Američanů, jsou příliš rozsáhlé na to, abych se jimi zde obšírně zabýval, ale všechny tyto detaily naleznete v knize s názvem "The Federal Reserve Conspiracy", kterou napsal Eustace Mullins. V této knize Mullins vypráví celý tento hrozný příběh a podpírá jej nepopiratelnými důkazy. Nehledě na to, že je to skutečně fascinující a šokující příběh této velké zrady, měl by si ji každý Američan přečíst jako zdroj životně důležitých informací pro dobu, až se všechen americký lid konečně probudí a s Boží pomocí rozdrtí celé toto spiknutí; toto probuzení určitě přijde.

Pokud si myslíte, že tito cizinci a jejich v Americe narození společníci se spokojili "jenom" s kontrolou našeho peněžního systému, potom vás čeká další hořké zklamání. Federální rezervní systém dal spiklencům do rukou úplnou kontrolu nad naším měnovým systémem, ale tím nejsou nijak dotčeny výdělky lidí, protože Ústava zakazuje to, co je nyní známo jako dvacetiprocentní daň z příjmu. Ale plán Iluminátů na zotročení světa volá po konfiskaci veškerého soukromého vlastnictví a kontrole výdělku jednotlivce. Toho, a Karel Marx zdůrazňoval tento rys svého plánu, mělo být dosaženo progresivní daní z příjmu. Jak jsem již řekl, taková daň by nemohla být zákonným způsobem uvalena na americký lid. To je jasně a výslovně zakázáno naší Ústavou. A tak pouze dodatek k Ústavě by mohl dát federální vládě takovou konfiskační moc.

To však pro naše machiavellské pleticháře nebyl nepřekonatelný problém. Stejní volení vůdci v obou komorách Kongresu a ten samý Woodrow Wilson, který podepsal nechvalně proslulý Federal Reserve Act, doplnili Ústavu tak, aby bylo možno od občanů vybírat federální daň z příjmu. Tento dodatek Ústavy byl v pořadí šestnáctý. Oba dodatky jsou podle Ústavy protiústavní. Zkrátka, stejní zrádci podepsali obě zrady, Federal Reserve Act a 16th Amendment. Zdá se však, že si nikdo ani neuvědomil, že 16. dodatek byl přijat proto aby okrádal, a já tím myslím skutečné okrádání, lidi o jejich výdělky prostřednictvím daně z příjmu.

Spiklenci plně nepoužili toto opatření až do II. světové války, kdy velký humanista Franklin Roosevelt zavedl 20% daň pro lidi s malým platem a až 90% daň pro lidi s vyššími příjmy. Ó ano, čestně slíbil, že toto opatření bude trvat pouze po dobu války, ale co byl slib pro takového šarlatána, který v roce 1940, když chtěl být zvolen na třetí funkční období, prohlašoval: "Opakuji vám znova a znova, že nikdy nepošlu americké hochy bojovat na cizí půdu." Vzpomeňte si, že toto prohlašoval i tehdy, kdy již připravoval vrhnout nás do 2. světové války lákáním Japonců, aby podnikli svůj zrádný útok na Pearl Harbor, což mu posloužilo jako vhodná záminka.

Abych nezapomněl, další šarlatán jménem Woodrow Wilson použil ve své kampani v roce 1916 přesně stejný slogan, který zněl: "Zvolte znovu muže, který nepošle vaše syny do války." Přesně stejná formulace, přesně stejné sliby. Ale počkejte, jak říkával Al Jolson: "Ještě jste nic neslyšeli." Tento 16. dodatek o dani z příjmu byl zamýšlen ke konfiskaci a uloupení výdělků obyčejného stáda, vašeho a mého. Obrovských příjmů bandy Iluminátů, Rockefellerů, Carnegiů, Lehmanů a dalších konspirátorů se však neměl vůbec dotkonout.

A tak, zároveň s tímto 16. dodatkem, vytvořili něco, co nazvali "nadace, osvobozené od daní", které konspirátorům umožnily převést jejich obrovské bohatství do tzv. "nadací", aby se vyhnuli doslova všem daním z příjmů. Výmluva pro to byla ta, že příjmy z těchto nadací budou věnovány na humanitární lidumilnost. Tak nyní máme několik Rockefellerových nadací, Carnegieho a Dowmanův fond a Fordovu nadaci, Mellonovu nadaci a stovky dalších "nadací, osvobozených od daní."

A jaký druh lidumilnosti tyto nadace podporují? Financují všechny skupiny na ochranu lidských práv, které vytvářejí všechen ten chaos a výtržnosti po celé zemi. Financují Martina Lucifera Kinga. Fordova nadace financuje "Centrum pro studia demokratických institucí" v Santa Barbaře, kterému se běžně říká "Moskva Západu", a který vedou Hutchens, Walter Ruther, Erwin Cahnam a další jim podobní.

Zkrátka, "nadace osvobozené od daní" financují ty, kdo dělají práci pro toto velké spiknutí Iluminátů. A k čemu používají ty stovky miliard dolarů, které získají každý rok z výdělků obyčejného stáda? Pro jedinou věc - tou je trik "zahraniční pomoci", v rámci níž dali miliardy komunistovi Titovi plus dar stovek tryskových letadel, z nichž mnohé dostal Castro, plus náklady na výcvik komunistických pilotů, aby mohli lépe sestřelovat naše letadla. Miliardy rudému Polsku. Miliardy Indii. Miliardy Secarnu. Miliony dalším nepřátelům Spojených států. Toto všechno způsobili prostřednictvím zrádného 16. dodatku americkému lidu, vám a mě, našim dětem a dětem našich dětí.

Naše federální vláda, kontrolovaná CFR/Ilumináty, může udělit "status osvobození od daní" každé nadaci a prorudé jednosvětové partě, jako je "Fond pro republiku." Ale pokud jste vy nebo vaše vlastenecká organizace příliš otevřeně proamerická, mohou vás zastrašovat a děsit špatně umístěnou čárkou ve vašem daňovém prohlášení a hrozbami pokutou nebo dokonce vězením. Budoucí historici se budou divit, jak Američané mohli být tak naivní a hloupí, že dovolili, aby byly přijaty takové nestoudné a zrádné zákony, jako je "Zákon o federální rezervě" a "16. dodatek Ústavy". Ale oni nebyli naivní a nebyli ani hloupí. Odpovědí je, že věřili mužům, které zvolili, že budou hájit zájmy vlasti a zájmy lidu a že dokonce neměli ani tušení o jejich zradě, dokud nebyla spáchána.

Byly to Ilumináty kontrolované masové sdělovací prostředky, které udržovaly a udržují náš lid v naivitě, hlouposti a nevědomosti o tom, že je na nich páchána zrada. Velká otázka nyní zní: "Kdy se náš lid probudí a dnes našim zrádcům provede to, co George Washington a naši zakládající otcové udělali s Benedictem Arnoldem?" Benedict Arnold byl vlastně nepatrný zrádce v porovnání se zrádci, kteří dnes sedí ve Washingtonu, D.C. Nyní se vraťme k událostem, které následovaly po znásilnění naší Ústavy pasáží o Federální rezervě a 16. dodatkem. Byl Wilson úplně pod jejich kontrolou?

Strůjci velkého spiknutí uvedli do pohybu svůj další a, jak doufali, poslední krok k dosažení jejich jednosvětové vlády. Prvním z těchto kroků měla být 1. světová válka. Proč válka? To je jednoduché; jedinou výmluvou pro zavedení jednosvětové vlády bylo to, že údajně zajistí mír. Jediná věc, která může lidi přimět k tomu, aby volali po míru, je válka. Válka přináší chaos, zkázu, vyčerpání jak poraženému, tak vítězi. Ekonomicky zruinuje oba. Nejdůležitější však je, že na obou stranách ničí květ mládí mužnosti. Pro truchlící a zarmoucení rodiče, kterým nezbylo nic jiného než vzpomínka na jejich milované syny, se mír stává něčím, za co zaplatí jakoukoli cenu. Na tomto citu konspirátoři založili svůj satanský plán.

Po celé 19. století, od roku 1814 do roku 1914, svět, jako celek, žil v míru. Takové války, jako byla Prusko-Francouzská, naše vlastní Občanská válka, Rusko-Japonská válka, byly v porovnání s 1. světovou válkou něčím, co bychom mohli nazvat "místními nepokoji", protože nezasáhly zbytek světa. Všechny velké národy prosperovaly a lidé byli oddaně nacionalističtí a krajně hrdí na svou suverenitu. Bylo naprosto nemyslitelné, aby francouzští a němečtí lidé byli ochotni žít pod "jednosvětovou vládou" nebo nadvládou Rusů, Číňanů nebo Japonců. Dokonce ještě nemyslitelnější bylo, aby se císař Vilém, Franz Josef nebo car Mikuláš nebo kterýkoli jiný monarcha ochotně a pokorně vzdal svého trůnu ve prospěch jednosvětové vlády. Ale mějte na paměti, že lid ve všech národech je reálnou mocí a že jedině válka může lidi přimět, aby prahli a volali po míru, který jim zajistí jednosvětová vláda. Ale musela by to být hrozná a strašlivě ničivá válka. Nemohla by to být válka jen mezi dvěma národy; musela by to být "válka světová". Žádný velký národ by nemohl být ušetřen hrůz a ničení takové války. Volání po míru musí být celosvětové.

Toto skutečně Ilumináti a Nathan Rothschild na přelomu 19. a 20. století naplánovali. Nejdříve vmanévrovali celou Evropu do napoleonských válek, potom svolali kongres do Vídně, který plánovali přeměnit na "Ligu národů", která měla být krytím pro jejich jednosvětovou vládu; přesně tak, jak byla zřízena dnešní Organizace spojených národů, aby poskytla přístřeší, nedej Bůh, nastávající jednosvětové vládě. Dům Rothschildů a Jacob Schiff byli rozhodnuti dosáhnout svého cíle v roce 1914. Věděli ovšem, že jejich záměr selhal v roce 1814, ale domnívali se, že to bylo jenom proto, že ruský car jejich návrh torpédoval. Proto se rozhodli, že po světové válce žádný car nebude.

Nyní budu pokračovat tím, že vysvětlím, jak dosáhli rozpoutání 1. světové války. Dějiny zaznamenaly, že 1. světová válka byla uspíšena triviálním incidentem; takovým druhem incidentu, který jak Weishaupt, tak Pike zakomponovali do svých plánů. Tímto incidentem byl atentát na rakouského arcivévodu, zaranžovaný vůdci Iluminátů. Následovala válka. Zahrnovala Německo, Rakousko-Uhersko a jejich spojence, takzvané "mocnosti osy", proti nimž bojovala Francie, Británie a Rusko, takzvaní "Spojenci". Války se během prvních dvou let nezúčastnily pouze Spojené státy.

Do roku 1917 spiklenci dosáhli svého prvořadého cíle; celá Evropa byla ve stavu krajní nouze. Všichni lidé byli unavení válkou a volali po míru a výsledek byl již také dán. Mělo ho být dosaženo, jakmile se Spojené státy zapojí do války na straně Spojenců a mělo se tak stát po znovuzvolení Wilsona. Potom mohl být jediný výsledek války; úplné vítězství Spojenců. Abych plně doložil své tvrzení, že dlouho před rokem 1917 konspirátoři, v Americe vedení Jacobem Schiffem, plánovali zatáhnout Spojené státy do 1. světové války, budu citovat následující důkaz.

Když Wilson v roce 1916 vedl kampaň za své znovuzvolení, jeho hlavním argumentem bylo: "Zvolte muže, který zachrání vaše syny před válkou. Ale během této kampaně Republikánská strana Wilsona veřejně obvinila, že Wilson má již dlouho v úmyslu zatáhnout nás do války. Tvrdili, že kdyby byl poražen, svůj úmysl by provedl během zbývajících měsíců svého působení v úřadě; ale pokud bude zvolen, bude svůj úmysl odkládat až do období po volbách. Ale v té době se americký lid díval na Wilsona jako na "dobrého člověka". Wilson byl zvolen a, podle plánu konspirátorů, vrhnul nás v roce 1917 do války. Jako záminku použil potopení Lusitanie; toto potopení bylo také připravované. Roosevelt, také dobrý člověk v očích americké veřejnosti, použil tu samou techniku v roce 1941, kdy použil zaranžovaný útok na Pearl Harbor na zatažení Spojených států do 2. světové války.

Nyní, přesně jak konspirátoři plánovali, vítězství Spojenců odstranilo všechny monarchy poražených národů a ponechalo jejich lid bez vůdců, zmatené, dezorientované a dokonale zpracované pro jednosvětovou vládu. Plány velkého spiknutí jim vyšly, ale byla zde dosud jedna překážka; stejná překážka, která zmařila Iluminátům a Rothschildovi jejich plán na kongresu ve Vídni po napoleonských válkách. Rusko by bylo na straně vítězů, jako v roce 1814, a car by pevně seděl na svém trůnu. Zde je případné poznamenat, že carské Rusko bylo jediným režimem, kde Ilumináti nezaznamenali žádný pokrok, ani Rothschildové nebyli schopni proniknout do jejich bankovního systému, takže vítězný car by pro ně byl příliš silným nepřítelem, aby jej mohli zdolat. Dokonce i v případě, kdyby se nechal zlákat do takzvané "Ligy národů", bylo předem jasné, že by nikdy nebyl pro jednosvětovou vládu.

A tak dokonce ještě před vypuknutím 1. světové války měli konspirátoři plán, jak vyplnit přísahu Nathana Rothschilda, z roku 1814, zničit cara a také povraždit všechny myslitelné následníky trůnu ještě před skončením války. V tomto plánu byli jejich nástrojem ruští bolševici. Od přelomu století hlavními bolševiky byli Vladimír Lenin, Lev Trockij a později Josef Stalin. To ovšem nebyla jejich pravá jména. Před vypuknutím revoluce bylo jejich útočištěm Švýcarsko. Útočištěm Trockého byla nižší část Východní čtvrti v New Yorku, z větší části obydlené židovskými uprchlíky z Ruska. Lenin a Trockij byli oba podobně drsní a nečesaní. V té době to byl symbol bolševismu. Oba si žili dobře, přestože žádný z nich neměl pravidelné zaměstnání. Žádný z nich také neměl nějakou viditelnou podporu, přesto oba měli vždy dostatek peněz. Všechny tyto záhady byly vyřešeny v roce 1917. Noc co noc Trockij tajně navštěvoval honosné sídlo Jacoba Schiffa a spolu pak ještě před rozedněním shromaždovali pobudy z východní čtvrti New Yorku. Všichni z nich byli ruskými uprchlíky a pod vedením Trockého procházeli výcvikem, který byl zahalen rouškou tajemství. Nikdo nemluvil; ačkoli prosáklo, že Schiff financoval všechny Trockého aktivity.

Potom Trockij náhle zmizel a s ním přibližně tři sta jeho vycvičených pobudů. Ve skutečnosti se všichni plavili na Schiffově lodi na schůzku s Leninem ve Švýcarsku. Na této lodi také bylo 20 milionů dolarů ve zlatě; těchto 20 milionů dolarů bylo poskytnuto na financování bolševického převratu v Rusku. V očekávání příjezdu Trockého Lenin ve svém úkrytu ve Švýcarsku uspořádal večírek. Hosty tohoto večírku byli vysoce postavení muži. Mezi nimi byl záhadný plukovník Edward Mandell House, mentor Woodrowa Wilsona a, což je ještě důležitější, Schiffův zvláštní a důvěrný zpravodaj. Dalším z očekávaných hostů byl Warburg z Warburgova bankovního klanu v Německu, který financoval císaře a kterého císař odměnil tím, že jej udělal šéfem tajné policie v Německu. Kromě toho zde byli Rothschildové z Londýna a Paříže, dále Lithenoth, Kaganovič a Stalin (který byl tehdy vůdcem vlakových a bankovních lupičů). Byl známý jako "Jesse James z Uralu."

A zde musím připomenout, že Anglie a Francie byly dlouhou dobu ve válce s Německem a že 3. února 1917 Wilson zrušil diplomatické styky s Německem. Takže Warburg, plukovník House, Rothschildové a všichni ostatní byli nepřátelé, ale Švýcarsko bylo neutrální půdou, kde se nepřátelé mohli setkat a být přáteli zvláště tehdy, když měli společné plány. Leninův večírek málem ztroskotal díky nepředvídané události. Schiffova loď byla cestou do Evropy zadržena a vzata do opatrovnictví britskou válečnou lodí. Ale Schiff neprodleně rozkázal Wilsonovi, aby Britům nařídil, aby loď se zlatem a Trockého pobudy propustili. Wilson poslechl. Varoval Brity, že pokud loď nepropustí, Spojené státy v dubnu nevstoupí do války, jak čestně slíbil před rokem. Britové varování vzali vážně. Trockij dorazil do Švýcarska a Leninův večírek proběhl podle plánu. Ale spiklenci měli ještě jeden problém, který by, za normálních okolností, byl nepřekonatelnou překážkou. A to bandu teroristů Lenina-Trockého dostat přes hranice do Ruska. Zde na scénu vstoupil bratr Warburg, šéf německé tajné policie. Ten naložil všechny tyto hrdlořezy do nákladních vagónů a učinil všechna nutná opatření pro jejich tajný vstup do Ruska. Zbytek je historie. Revoluce se uskutečnila a všichni členové rodiny Romanovců byli povražděni.

Nyní je mým hlavním cílem dokázat, mimo jakýkoli stín pochybnosti, že takzvaný komunismus je nedílnou součástí velkého spiknutí Iluminátů s cílem zotročit celý svět. Tento komunismus je pouze jejich zbraň a strašák, který má děsit lidi celého světa a dobytí Ruska a vytvoření komunismu bylo z velké části zorganizováno Schiffem a dalšími mezinárodními bankéři v našem New Yorku. Fantastický příběh? Ano. Někdo dokonce může odmítat tomu uvěřit. Pro nevěřící Tomáše to dokážu připomenutím, že před několika lety Charlie KnickerBocker, sloupkař z Hearstových novin, otiskl interview s Johnem Schiffem, vnukem Jacoba Schiffa, v němž mladý Schiff celý příběh potvrdil a uvedl částku 20 milionů dolarů, kterou starý Jacob přispěl.

Pokud ještě někdo vzdáleně pochybuje, že celá hrozba komunismu byla vytvořena strůjci tohoto velkého spiknutí v našem New Yorku, uvedu zde následující historickou skutečnost. Všechny záznamy ukazují, že když Lenin a Trockij organizovali převrat v Rusku, fungovali jako šéfové Bolševické strany. "Bolševismus" je čistě ruské slovo. Organizátoři spiknutí si uvědomili, že bolševismus by nemohli prodat jako ideologii nikomu jinému než ruskému lidu. Tak Jacob Schiff v dubnu roku 1918 vyslal plukovníka House do Moskvy s rozkazem Leninovi, Trockému a Stalinovi, aby změnili název jejich režimu na Komunistickou stranu. Lenin, Trockij a Stalin poslechli, a tak se rok 1918 stal rokem, kdy vznikla Komunistická strana a hrozba komunismu. Toto všechno můžete nalézt ve Websterově univerzitním slovníku, páté vydání.

Zkrátka, komunismus byl vytvořen kapitalisty. Do 11. listopadu 1918 celý ďábelský plán konspirátorů pracoval dokonale. Všechny velké národy, včetně Spojených států, byly vyčerpány a zpustošeny válkou a oplakávaly své mrtvé. Mír byl velkou celosvětovou touhou. A tak, když Wilson navrhl založení "Ligy národů" na zajištění míru, všechny velké národy, bez ruského cara, který by jim stál v cestě, skočily na tuto návnadu. Až na jeden, Spojené státy, o nichž Schiff a jeho společníci nejméně předpokládali, že budou překážkou jejich plánům. Byla to jejich osudná chyba. Víte, když Schiff dosadil Wilsona do Bílého Domu, spiklenci předpokládali, že mají Spojené státy v příslovečné kapse. Wytvořili obraz Wilsona jako dokonalého humanisty. Americkému lidu byl líčen jako bohočlověk. Všechny důvody nechávaly konspirátory věřit, že snadno přesvědčí Kongres, aby koupil "Ligu národů." Ale v roce 1918 byl v Senátu člověk, který jejich plán prohlédl stejně, jako ruský car v roce 1814. Byl to muž s velkým politickým vlivem; téměř tak velkým, jako Teddy Roosevelt. A stejně tak byl chytrý. Byl vysoce uznávaný a měl důvěru všech členů obou komor Kogresu a amerického lidu. Jméno tohoto velkého a vlasteneckého Američana bylo Henry Cabot Lodge. Lodge úplně odhalil Wilsona a nedovolil, aby Spojené státy vstoupily do "Ligy národů".

Je velmi zajímavé vědět, jaký byl skutečný důvod fiaska Wilsonovy Ligy národů. Jak jsem již dříve řekl, Schiff byl poslán do Spojených států, aby uskutečnil čtyři konkrétní úkoly:

1. Nejdůležitější bylo získat kontrolu nad americkým měnovým systémem.

2. Jak bylo navrženo v původním Weishauptově plánu Iluminátů, měl najít vhodné muže, kteří za peníze budou ochotni sloužit jako slepé nástroje velké konspirace a podporovat jejich dosazení na vysoká místa v naší federální vládě, našem Kongresu, v Nejvyšším soudu USA a ve všech federálních úřadech, jako je Ministerstvo zahraničí, Pentagon, Ministerstvo financí, atd.

3. Zničit jednotu amerického lidu vytvořením svárů mezi skupinami menšin po celé zemi, zvláště mezi bílými a černými, jak je načrtnuto v knize Israela Cohena.

4. Vytvořit hnutí s cílem zničit náboženství ve Spojených státech, přičemž křesťanství má být hlavním terčem.

Kromě toho mu byla silně připomenuta závazná směrnice plánu Iluminátů získat plnou kontrolu nad masovými sdělovacími prostředky, které měly být použity k vymývání mozků lidem, aby uvěřili a akceptovali všechny manipulace velkého spiknutí. Schiff byl varován, že jedině kontrola tisku, v té době jediného masového sdělovacího prostředku, jim umožní zničit jednotu amerického lidu.

Když Schiff a jeho společníci v roce 1909 založili "NAACP" (Národní sdružení pro podporu barevných lidí) a v roce 1913 "Ligu proti pomluvám a hanobení organizace B'nai B'rith" (ADL), měly obě skupiny vytvořit potřebné rasové sváry; ale v těch raných dobách ADL pracovala velmi nesměle. Možná ze strachu před akcemi podobnými pogromům vyburcovaných a rozzuřených Američanů a NAACP prakticky spalo, protože jeho bílé vedení si neuvědomilo, že mělo vytvořit buřičské černošské vůdce, jako je Martin Lucifer King, kteří by zapálili pasivní masy černochů.

Kromě toho byl Schiff plně zaměstnán vyráběním a dosazováním svých loutek, aby sloužili na všech vysokých postech v naší vládě ve Washingtonu, prací na získávání kontroly nad naším měnovým systémem a vytvářením 16. dodatku. Byl také velmi zaměstnán organizováním komplotu na převrat v Rusku. Zkrátka, byl příliš zaměstnán všemi těmito pracemi, že úplně přehlédl prvořadý úkol získat úplnou kontrolu nad našimi masovými sdělovacími prostředky. Toto přehlédnutí bylo přímou příčinou Wilsonova selhání při vlákání Spojených států do Ligy národů, protože v době, kdy se Wilson rozhodl obrátit na lid, aby překonal Senát, kontrolovaný Lodgem, se setkal, navzdory jeho přikrášlené reputaci velkého humanisty, s pevně sjednoceným lidem a loajálním tiskem, jehož jedinou ideologií byl "amerikanismus" a americký způsob života. V té době, díky pošetilosti a neefektivnosti ADL a NAACP, neexistovaly organizované skupiny menšin, nebyly žádné černošské problémy, žádné takzvané problémy s antisemitismem, které by zaměstnávaly myšlenky lidí. Nebyla zde levice, ani pravice, ani žádné předsudky o vykořisťování. A tak Wilsonovo dovolávání se "Ligy národů" dopadalo na hluché uši. To byl konec Woodrowa Wilsona, velkého humanisty konspirátorů. Rychle ukončil svoji "křížovou výpravu" a vrátil se do Washingtonu, kde krátce na to zemřel jako slabomyslný na syfilis, a to byl konec "Ligy národů" jako cesty k jednosvětové vládě.

Ovšem, tento debakl byl obrovským zklamáním pro strůjce spiknutí Iluminátů, ale to je neodradilo. Jak jsem již předtím zdůraznil, tento nepřítel se nikdy nevzdává; jednoduše se rozhodli k reorganizaci a pokusili se o to od začátku. V té době byl Schiff už velmi starý. Věděl to. Věděl, že spiknutí potřebuje nové mladší a aktivnější vedení. A tak na jeho rozkaz plukovník House a Bernard Barouk zorganizovali a založili něco, co nazvali "Rada pro zahraniční vztahy"; nové jméno, pod nímž budou Ilumináti ve Spojených státech vyvíjet činnost. Hierarchie, činovníci a ředitelé CFR jsou v podstatě složeni z potomků původních Iluminátů; mnoho z nich se zřeklo svých starých rodných jmen a dalo si americká jména. Například máme Dillona, který byl tajemníkem Státní pokladny, jehož pravé jméno je Laposky. Dalším příkladem je Pauley, šéf televizního kanálu CBS, jehož pravé jméno je Palinsky. CFR má přibližně 1000 členů a obsahuje vedení celého průmyslového impéria v Americe, jako je Blough, prezident U.S. Steel Corporation; Rockefeller, král ropného průmyslu; Henry Ford, automobilový král, atd. A samozřejmě mezinárodní bankéři. Funkcionáři nebo aktivními členy CFR jsou dále předsedové nadací, osvobozených od daní. Zkrátka, všichni muži, kteří poskytovali peníze a svůj vliv ke zvolení prezidentů Spojených států, kongresmanů, senátorů, vybraných CFR, a kteří rozhodují o různých tajemnících Ministerstva zahraničí, Státní pokladny, každé významné federální agentury. Všichni tito lidé jsou členy CFR a jsou skutečně velmi poslušnými členy.

Nyní, abych podpořil tato fakta, vám vyjmenuji prezidenty Spojených států, kteří byli členy CFR: Franklin Roosevelt, Herbert Hoover, Dwight D. Eisenhower, Jack Kennedy a Nixon. Další, kteří kandidovali na prezidentský úřad, byli: Thomas E. Dewey, Aldai Stevenson a viceprezident pobočky CFR, Barry Goldwater. Mezi důležitými členy kabinetu byli členy CFR John Foster Dulles, Allen Dulles, Cordnell Hull, John J. McLeod, Morgenthau, Clarence Dillon, Rusk, McNamara a abychom zdůraznili "rudou barvu" CFR, máme zde členy jako Alger Hiss, Ralph Bunche, Pusvolsky, Haley Dexter White (pravým jménem Weiss), Owen Lattimore, Philip Jaffey, atd., atd. Současně zaplavili tisíci homosexuály a dalšími tvárnými lidmi všechny federální agentury od Bílého Domu dolů. Vzpomínáte si na Johnsonovy velké přátele, Jenkinse a Bobbyho Bakera?

Bylo zde mnoho práce, kterou CFR měla vykonat. K tomu potřebovala mnoho pomocníků. A tak její první prací bylo založit různé "podpůrné organizace", kterým přidělila zvláštní úkoly. Nemůžu zde jmenovat všechny jejich podpůrné organizace, ale pokusím se vyjmenovat ty nejdůležitější: "Foreign Policy Association" (FPA), "World Affairs Council" (WAC), "Business Advisory Council" (BAC), nechvalně proslulá ADA ("Americans for Democratic Action"), kterou vede Walter Ruther, nechvalně známá "13-13" v Chicagu. Barry Goldwater byl a bezpochyby je dosud viceprezidentem jedné z pomocných organizací CFR. Kromě toho CFR v každém státě Unie založila zvláštní výbor, kterému přiřadila různé státní činnosti.

Rothschildové současně založili obdobné řídicí skupiny, jako je CFR, v Anglii, Francii, Německu a v dalších zemích, které měly kooperovat s CFR při rozpoutávání další světové války. Ale prvořadým úkolem CFR bylo získat kontrolu nad prostředky masové komunikace. Kontrola tisku byla přidělena Rockefellerovi. A tak Henry Luce, který nedávno zemřel, byl financován, aby založil několik celonárodních časopisů, mezi nimi "Life", "Time", "Fortune" a další, které propagovaly SSSR v Americe. Rockefellerové také přímo nebo nepřímo financovali časopis "Look" bratrů Colesových a řetězec novin. Také financovali muže jménem Sam Newhouse, aby skoupil a vybudoval řezězec novin po celé zemi. Eugene Myer, jeden ze zakladatelů CFR, později koupil "Washington Post", "Newsweek", "Weekly Magazine" a další publikace. Ve stejné době CFR začala vychovávat a podporovat nový druh sprostých sloupkařů a spisovatelů úvodníků, jako jsou Walter Lipman, Drew Pearson, Alsopové, Herbert Matthews, Erwin Canham a další téhož druhu, kteří sami sebe označovali jako "liberály", kteří proklamovali, že "amerikanismus je izolacionismus", že "izolacionismus je válečné štváčství", že "antikomunismus je antisemitismus a rasismus." To všechno ovšem zabralo čas, ale dnes naše týdeníky, vydávané vlasteneckými organizacemi, jsou úplně pod kontrolou loutek CFR a tak se jim nakonec podařilo náš národ rozdělit na hašteřící se, rvoucí se a nenávidící se frakce. Pokud jste se divili, kde se v novinách berou všechny ty tendenční zprávy a vyložené lži, nyní víte, proč tam jsou. Lehmanům, Goldman-Sachsům, Kuhn-Loebům a Warburgům CFR přidělila práci získat kontrolu nad filmovým průmyslem, Hollywoodem, rozhlasem a televizí; věřte mi, že se jim to povedlo. Pokud se stále ještě divíte, tomu strašnému propagandistickému vysílání Eda Morrowsw a dalších jemu podobných, nyní znáte odpověď. Pokud se divíte všem těm oplzlostem, sexu, pornografii a filmům o smíšených manželstvích, které vidíte ve vašem kině a na vašem televizním přijímači (které všechny demoralizují naši mládež), zde máte odpověď.

Nyní, abych vám osvěžil paměť, se na chvíli vrátím zpět. Wilsonovo fiasko torpédovalo všechny naděje na transformaci této "Ligy národů" na nástroj konspirátorů pro vytvoření jednosvětové vlády. A tak plán Jacoba Schiffa musel být celý vypracován znovu, což bylo důvodem pro zorganizování CFR. Také víme, jak byla úspěšně CFR provedla práci vymývání mozků a zničení jednoty amerického lidu. Ale vyvrcholení jejich snažení a vytvoření nového přístřeší pro jednosvětovou vládu, jako v případě Schiffova plánu, vyžadovalo další válku. Válku, která by byla ještě strašnější a ničivější než 1. světová válka, aby lidé volali po míru a po prostředcích na ukončení všech válek. Ale CFR si uvědomovala, že po 2. světové válce musí být při plánování pečlivější, aby nebylo úniku z její jednosvětové pasti - další "Ligy národů", která vzejde z nové války. Tuto past nyní známe jako "Organizaci spojených národů" a konspirátoři zvolili dokonalou strategii, aby nikdo nemohl uniknout. Nyní se dozvíte, jak to provedli.

Uprostřed války, v roce 1943, připravili rámec pro Organizaci spojených národů a předali jej Rooseveltovi a našemu Ministerstvu zahraničí. Vytvořili jej Alger Hiss, Palvosky, Dalton, Trumbull a další američtí zrádci, takže celý návrh byl dítětem Spojených států. Potom, aby nemohlo být pochyb o našem rodičovství, se jeslemi pro toto monstrum stalo New York City. V tom případě budeme těžko moci se svého dítěte zříci, že? Takto konspirátoři kalkulovali, skutečně to fungovalo. Liberál Rockefeller věnoval půdu pro budovu Organizace spojených národů.

Chartu Organizace spojených národů napsali Alger Hiss, Palvosky, Trumbull a další poskoci CFR. Podvod, zvaný konference OSN, se konal v San Franciscu v roce 1945. Všichni takzvaní zástupci padesáti podvedených národů zde neprodleně podepsali Chartu a bídný zrádce Alger Hiss s ní odletěl do Washingtonu, kde ji hrdě předložil našemu Senátu (zvolenému naším lidem, aby střežil naši bezpečnost) a Senát Chartu podepsal, aniž by ji vůbec četl. Otázka zní: "Kolik našich senátorů bylo již tehdy zrádnými poskoky CFR?"

Znovu a znovu jsme překvapováni, šokováni, mateni a zděšeni jejich chybami v Berlíně, v Koreji, v Laosu, v Katanze, na Kubě, ve Vietnamu; chybami, které vždy nahrávaly našemu nepříteli; nikdy Spojeným státům. Podle zákona pravděpodobnosti by měli alespoň jednou nebo dvakrát udělat chybu v náš prospěch, ale nikdy se tak nestalo. Jaká je odpověď? Odpověď je taková, že CFR a její filiálky a loutky ve Washingtonu D.C. mají plně pod kontrolou naši zahraniční politiku, což je zárukou úspěchu celého plánu Iluminátů na vytvoření nového světového řádu. Zde je další důkaz.

Předtím jsem plně dokázal, že Schiff a jeho banda financovali Lenina, Trockého a Stalina, aby mohli uskutečnit státní převrat v Rusku, a komunistický režim uzpůsobit tak, aby se stal hlavním nástrojem k uvedení celého světa ve zmatek a nakonec nás pomocí teroru a pod záminkou zajištění míru nahnat pod jednosvětovou vládu OSN. Ale konspirátoři věděli, že "moskevská banda" se nemůže stát takovým instrumentem, dokud celý svět nepřijme komunistický režim v Rusku jako legitimní "právoplatnou vládu". Pouze jediná věc by to mohla způsobit, a to uznání moskevského režimu Spojenými státy. Konspirátoři počítali s tím, že celý svět bude následovat příklad Spojených států, a tak tlačili na Hardinga, Coolidge a Hoovera, aby Sovětský svaz uznali. Ale všichni tři to odmítli. Výsledkem bylo to, že na konci 20. let byl Stalinův režim ve strašných potížích. Navzdory všem čistkám a kontrolám tajné policie byl ruský lid stále vzdornější. Je zdokumentováno, což připustil Lipdenov, že mezi lety 1931 a 1932 Stalin a celá jeho banda byla již sbalena a připravena k okamžitému útěku.

Potom v listopadu 1932 se konspirátorům podařil velký úder; protlačili Franklina Roosevelta do Bílého Domu. Člověka lstivého, bez skrupulí a zcela bez svědomí. Tento šarlatánský zrádce pro ně tento trik udělal. Aniž by se na to zeptal Kongresu, nezákonně uznal Stalinův režim. To udělal! A přesně tak, jak spiklenci předpokládali, celý svět následoval náš příklad. To automaticky umlčelo rostoucí hnutí odporu ruského lidu. Tím samozřejmě vznikla největší hrozba civilizovanému světu, kterou kdy poznal. Zbytek je dobře znám a není třeba ho opakovat.

Víme, jak Roosevelt a jeho zrádné Ministerstvo zahraničí vytvářelo komunistickou hrozbu přímo zde v naší vlasti a tím po celém světě. Víme, jak neustále zdůrazňoval krutost Pearl Harboru, aby měl záminku vrhnout nás do 2. světové války. Víme všechno o jeho tajných schůzkách se Stalinem v Jaltě a jako s Eisenhowerovou pomocí vydal Balkán a Berlín Moskvě a v neposlední řadě víme, že tento Benedict Arnold 20. století nás nejenom zavlekl do Organizace spojených národů - koridoru k jednosvětové vládě, ale skutečně naplánoval všechna opatření k jejímu umístění na americké půdě. Zkrátka, v den, kdy Roosevelt vstoupil do Bílého Domu, konspirátoři z CFR získali plnou kontrolu nad mašinérií našich zahraničních vztahů a vybudovali pevné základy Organizace spojených národů, jako přístřeší pro jednosvětovou vládu Iluminátů.

Chtěl bych zdůraznit další životně důležitý moment - že Wilsonovo fiasko "Ligy národů" přivedlo Schiffa a jeho bandu k uvědomění si, že kontrola Demokratické strany nestačí. To je pravda! Mohli vytvořit krize během vlády Republikánů, jak to udělali v roce 1929 s jejich vyrobeným krachem federální rezervy a následnou depresí, která vynesla do Bílého Domu další loutku z řad Demokratů, ale uvědomili si, že čtyřleté přerušení jejich kontroly naší zahraniční politiky může pro pokrok jejich konspirace znamenat pohromu. Může dokonce rozbít celou jejich strategii, jak se téměř stalo předtím, než ji Roosevelt zachránil uznáním Stalinova režimu.

Proto po Wilsonově debaklu začali formulovat plány na získání kontroly obou národních stran. Ale to pro ně znamenalo problém. Potřebovali pracovní síly, své slepé nástroje jak v Demokratické, tak v Republikánské straně, a protože mít pod kontrolou jednoho člověka v Bílém Domě nestačí, museli poskoky dosadit do celého jeho kabinetu. Lidi do vedení Mínisterstva zahraničí, financí, Pentagonu, CFR, USIA, atd. Zkrátka, každý člen vlády musel být vybraným nástrojem CFR, jako je Rusk a McNamara, stejně jako podtajemníci a zástupci tajemníků. To by spiklencům dalo absolutní moc nad celou naší politikou, jak domácí, tak zahraniční, což je nejdůležitější. Takový postup vyžadoval mít rezervní skupinu vycvičených loutek, okamžitě připravených v záloze pro administrativní změny a všechny další nezbytnosti. Všichni tito přisluhovači by nutně museli být muži s celonárodní reputací jako vysoce vážené osobnosti, ale zároveň by to museli být lidé bez cti, bez skrupulí a bez svědomí. Tito muži by museli být zranitelní pomocí vydírání. Nemusím zdůrazňovat, jak dobře CFR uspěla. Nesmrtelný Joe McCarthy plně odhalil, že existují tisíce takových bezpečnostních rizik ve všech federálních agenturách. Scott MacLeod demaskoval tisíce dalších a víte, jakou cenu musel Oetega zaplatit a dosud platí za své odhalení zrádců na Ministerstvu zahraničí, a víte, že lidé na Ministerstvu zahraničí, kteří na Kubu dosadili Castra, byli nejen ochráněni, ale dokonce podporováni.

Nyní se vraťme k problému celého plánu na zřízení jednosvětové vlády a manipulacím, které byly nutné k vytvoření druhé "Ligy národů", příbytku takové vlády. Jak jsem již řekl, spiklenci věděli, že jenom další světová válka může zajistit úspěch jejich plánu. Musela by to být tak strašná válka, že by celý svět křičel po vytvoření nějaké světové organizace, která by navždy zajistila mír. Ale jak takovou válku rozpoutat? Všechny evropské národy žily v míru. Nikdo se nehádal se svým sousedem a jejich figurky v Moskvě by se jistě také neodvážily začít válku. Dokonce i Stalin si uvědomil, že by to znamenalo svržení jeho režimu, pokud by takzvané "vlastenectví" ruský lid nepostavilo za něho.

Ale konspirátoři museli mít válku. Museli najít a vytvořit nějaký důvod, který by ji rozpoutal. Našli jej v malém, nenápadném a odporném mužíkovi, který si říkal "Adolf Hitler". Hitler, chudý rakouský malíř pokojů, byl desátníkem v německé armádě. Porážku Německa pociťoval jako osobní křivdu. Začal burcovat lůzu v Mnichově, jedné oblasti Německa. Začal horlit o obnovení velikosti německé říše a o moci německé solidarity. Obhajoval obnovení staré německé vojenské síly, která by byla schopna dobýt celý svět. Kupodivu, Hitler, ten malý klaun, měl schopnost vyburcovat davy a měl v sobě určitý druh magnetismu. Ale nová vláda v Německu nechtěla další války a neprodleně uvrhla tohoto odporného rakouského malíře pokojů do vězení.

Aha! Zde je ten člověk, rozhodli konspirátoři, který, pokud bude správně veden a financován, by mohl být klíčem k další světové válce. A tak, zatímco byl ve vězení, Rudolf Hess a Göring napsali knihu, kterou nazvali "Mein Kampf" a přisoudili její autorství Hitlerovi. (Přesně tak, jako Lipdenov napsal "Mission to Moscow" a její autorství přisoudili Josephu Daviesovi, tehdejšímu našemu velvyslanci v Rusku a loutce CFR.) V knize "Mein Kampf" pseudoautor Hitler popsal své rozhořčení a způsob, jak obnovit velikost německého národa. Konspirátoři potom zajistili rozšíření této knihy mezi německý lid, aby vzbudili jeho fanatické stoupence. Po jeho propuštění z vězení (také zaranžovaném konspirátory), jej začali připravovat a financovat na jeho cesty do ostatních částí Německa, aby zde mohl vést své buřičské řeči. Brzy začal získávat rostoucí počet následovatelů mezi veterány války, který se brzy rozrostl v masy lidí, kteří v něm začali vidět zachránce jejich milovaného Německa. Potom se stal vůdcem "armády hnědých košil", která začala pochodovat ulicemi Berlína. To vyžadovalo mnoho peněz, ale Rothschildové, Warburgové a další konspirátoři mu poskytli tolik peněz, kolik potřeboval. Hitler se postupně stal idolem německého lidu, který svrhnul vládu von Hindenburga a Hitler se stal novým Führerem. Ale to dosud nebyl důvod k válce. Zbytek světa pozoroval vzestup Hitlera, ale neviděl důvod zasahovat do věcí, které byly vnitřními záležitostmi Německa. Žádný z okolních národů v tom neviděl důvod pro další válku proti Německu a Němci dosud nebyli dostatečně vyprovokováni k zuřivosti, aby spáchali nějaký čin proti svým sousedům, který by mohl vést k válce. Konspirátoři si uvědomili, že budou muset takovou zuřivost vytvořit, která by způsobila pozornost a zároveň vyděsila celý svět. Shodou okolností byl Mein Kampf vlastně pokračováním knihy Karla Marxe "Svět bez Židů."

Konspirátoři si náhle vzpomněli, jak Schiff-Rothschildova banda organizovala pogromy v Rusku, při nichž bylo povražděno mnoho tisíc Židů, a které vytvořily celosvětovou nenávist vůči Rusku. A tak se rozhodli použít stejný trik - vznítit u německého lidu smrtelnou nenávist vůči Židům. Je pravda, že německý národ nikdy neměl velkou náklonnost k Židům, ale ani k nim neměli vrozenou nenávist. Taková nenávist mu musela být uměle vštípena a bylo na Hitlerovi, aby ji vyrobil. Tato myšlenka se Hitlerovi velmi líbila. Viděl v tom vítaný trik, jak se v očích německého lidu stát "bohočlověkem".

A tak lstivě inspirován a veden svými finančními poradci, Warburgy, Rothschildy a všemi dalšími pohlaváry Iluminátů, obviňoval Židy z nenáviděné "Versailleské smlouvy" a z finančního ruinování, které následovalo po válce. Zbytek je historie. Víme všechno o Hitlerových koncentračních táborech a zpopelňování stovek tisíc Židů. Nebylo to 6 milionů, jak tvrdili konspirátoři, ani 6 set tisíc, ale bylo jich dost. Nyní mi dovolte zopakovat, jak málo se mezinárodní bankéři, Rothschildové, Schiffové, Lehmanové, Warburgové, Barouchové, starali o své rasové bratry, kteří se stali oběťmi jejich zločinných plánů. Vyhlazení několika stovek tisíc nevinných Židů Hitlerem je vůbec netrápilo. Považovali to za nutnou oběť na podporu jejich plánů na světovládu, stejně jako povraždění mnoha milionů lidí ve válce bylo podle nich nutnou obětí. A zde je další odporný detail o těchto koncentračních táborech. Mnoho z těchto dozorců v Hitlerových koncentračních táborech bylo předtím posláno do Ruska, aby si zde osvojili umění mučení a brutality, aby se zdůraznila zvěrstva a krutosti.

Toto všechno vytvářelo novou celosvětovou nenávist vůči Němcům, ale stále ještě to nemohlo poskytnout příčinu pro válku. Potom byl Hitler naveden, aby požadoval Sudety. Vzpomeňte si, jak Chamberlain a tehdejší diplomaté Československa a Francie před tímto požadavkem kapitulovali. Tyto požadavky vedly k dalším územním požadavkům v Polsku a ve Francii a tyto požadavky byly odmítnuty. Potom přišel pakt se Stalinem. Hitler nenávistně ječel proti komunismu (Ó jak řečnil proti komunismu.), ale nacismus nebyl ve skutečnosti nic jiného než socialismus, který je nižším stupněm komunismu. Hitler se Stalinem uzavřeli pakt o rozdělení Polska mezi ně. Zatímco Stalin obsadil jednu část Polska (za což nebyl nikdy obviněn - vůdci Iluminátů k tomu nečinně přihlíželi), Hitler ze své strany zahájil vůči Polsku tzv. "bleskovou válku". Konspirátoři nakonec měli novou světovou válku a byla to strašná válka.

A v roce 1945 konspirátoři nakonec docílili vytvoření Organizace spojených národů, přístřeší pro jejich jednosvětovou vládu. A je skutečně překvapivé, že americký lid vítal tento špinavý nástroj konspirátorů jako něco svatého. Dokonce i potom, co byla odhalena všechna fakta o tom, jak byla vytvořena OSN, Američané dál uctívali tento nástroj zla. Dokonce i potom, co byl Alger Hiss demaskován jako sovětský špion, Američané dál věřili v OSN. Dokonce ipoté, co jsem veřejně odhalil tajnou dohodu mezi Hissem a Mulatovem, že Rusové vždy povedou vojenský sekretariát, čímž budou skutečnými pány v OSN. Ale většina Američanů stále věřila, že OSN nemůže být špatná. Dokonce i poté, co Trig D. Lee, první Generální tajemník OSN, potvrdil tuto tajnou dohodu mezi Hissem a Mulatovem ve své knize "For the Cause of Peace". Vasilia dostal od OSN dovolenou, takže mohl převzít velení Severních Korejců a rudých Číňanů, kteří bojovali proti takzvaným policejním akcím OSN pod velením našeho generála McArthura, který - na příkaz OSN - byl odvolán bojácným prezidentem Trumanem, aby mu zabránil vyhrát tuto válku. Naši lidé stále věřili v OSN navzdory 150.000 našich synů, kteří byli zabiti a zmrzačeni v této válce. Lidé stále považovali OSN za prostředek k zajištění míru dokonce i potom, co jsem v roce 1951 odhalil, že OSN obsadila (s použitím našich vlastních amerických vojáků pod velením OSN, pod vlajkou OSN, po dohodě s naším zrádným Ministerstvem zahraničí a Pentagonem) obsadila mnoho malých měst v Kalifornii a v Texasu, aby zdokonalila svůj plán na převrat v naší zemi. Většina lidí toto smetla ze stolu a dál věřila, že OSN je "svatou organizací".

Víte, že Chartu OSN napsali zrádci Alger Hiss, Mulatov a Vyšinský? Že Hiss a Mulatov ve své tajné dohodě stanovili, že vojenským šéfem OSN bude vždy Rus určený Moskvou? Víte, že na tajných schůzkách na Jaltě Roosevelt a Stalin, na příkaz Iluminátů/CFR, rozhodli, že OSN musí mít sídlo na americké půdě? Víte, že většina Charty OSN byla doslova, v nezměněné podobě, opsána z Marxova "Komunistického manifestu? Víte, že jediní dva senátoři, kteří hlasovali proti Chartě OSN, ji četli?

Víte, že od založení OSN, která byla založena k zajištění míru, bylo nejméně dvacet hlavních válek, mezi nimiž byla válka proti Rhodézii a Kuwaitu, rozpoutáno právě OSN? Víte, že po založení OSN byli američtí daňoví poplatníci přinuceni vyrovnat mnohamilionový deficit OSN, protože Rusové odmítli platit svůj podíl? Víte, že OSN nikdy nepřijala rezoluci odsuzující Rusko nebo jeho tzv. satelity, ale vždy odsuzuje naše spojence? Víte, že J. Edgar Hoover řekl: "drtivá většina komunistických delegátů v OSN jsou špioni," a že 66 senátorů hlasovalo pro "konzulární dohodu", která měla naši zemi otevřít ruským špionům a sabotérům? Víte, že OSN pomáhá Rusku dobývat svět bráněním svobodnému světu podniknout jakoukoli akci s výjimkou prodiskutování každé nové agrese na Valném shromáždění OSN? Víte, že v době Korejské války bylo v OSN 60 národů, přesto 95% sil OSN byli američtí synové a prakticky 100% výdajů zaplatili daňoví poplatníci ve Spojených státech?

A jistě také víte, že politikou OSN během Korejské a Vietnamské války bylo zabránit našemu vítězství v těchto válkách. Víte, že všechny bitevní plány generála McArthura musely nejdříve jít do OSN, která je předávala Vasilijovi, veliteli Severních Korejců a rudých Číňanů a že všechny budoucí války, v nichž budou bojovat naši synové pod vlajkou OSN, budou muset být pod kontrolou Rady bezpečnosti OSN? Víte, že OSN nikdy nic nepodnikla proti 80.000 rusko-mongolských vojáků, kteří okupovali Maďarsko?

Kde byla OSN, když maďarští bojovníci za svobodu byli vražděni Rusy? Víte, že OSN a její mírová armáda uvrhla Kongo pod nadvládu komunistů? Víte, že takzvané mírové síly OSN byly použity k svržení, pronásledování a zabíjení bílých antikomunistů v Katanze? Víte, že OSN neudělala nic, když rudá Čína podnikala invazi do Laosu a Vietnamu? Víte, že OSN nesla přímou odpovědnost za pomoc Castrovi?

Víte, že Adlai Stevenson řekl: "svobodný svět musí očekávat, že stále více rozhodování bude přenecháváno OSN"? Víte, že OSN veřejně prohlašuje, že jejím hlavním cílem je "jediná celosvětová vláda", což znamená "jednotné celosvětové zákony", "jediný celosvětový soudní dvůr", "jednotné celosvětové školství" a "jediná celosvětová církev", v níž bude křesťanství zakázáno?

Víte, že byl přijat zákon OSN s cílem odzbrojit všechny americké občany a přemístit všechny ozbrojené síly do OSN? Takový zákon tajně podepsal svatoušek Jack Kennedy v roce 1961. Uvědomujete si, jak perfektně zapadá do článku 47, odstavec 3 Charty OSN? Zde se prohlašuje, cituji: "Personál vojenského výboru OSN bude prostřednictvím Rady bezpečnosti zodpovědný za strategické řízení všech ozbrojených sil, daných k dispozici Radě bezpečnosti." To znamená, pokud všechny naše ozbrojené síly budou převedeny pod OSN, budou vaši synové přinuceni sloužit a umírat pod velením OSN po celém světě. To se stane, pokud nevybojujete vystoupení USA z OSN.

Víte, že kongresman James B. Utt podal návrh zákona na vystoupení USA z OSN a rezoluci, která měla našemu prezidentovi zabránit nutit nás podporovat embarga OSN proti Rhodézii? Ano, to udělal a mnoho lidí z celé země píše svým poslancům, aby podpořili Uttův návrh zákona a jeho rezoluci. Padesát kongresmanů, vedených Schweikerem a Moorheadem z Pensylvanie, předložilo návrh zákona o okamžitém přesunnu všech našich ozbrojených sil do OSN. Umíte si představit takovou otevřenou zradu? Je váš kongresman jedním z těchto padesáti zrádců? Zjistěte to a okamžitě proti němu něco podnikněte a pomozte kongresmanu Uttovi.

Víte, že "Národní rada církví" (National Council of Churches) přijala v San Franciscu rezoluci, v níž se tvrdí, že Spojené státy brzy budou muset podřídit svou vůli OSN a že všichni američtí občané to budou muset přijmout? Je vaše církev členem Národní rady církví? V této souvislosti si uvědomuji, že v Chartě OSN není nikde zmiňován Bůh, a zasedání OSN nejsou nikdy zahajována modlitbou.

Tvůrci OSN se předem smluvili, že v Chartě OSN nebude žádná zmínka o Bohu nebo Ježíši Kristu. Souhlasí s tím váš pastor? Zjistěte to! Kromě toho, víte, že velká většina takzvaných národů v OSN je protikřesťanských a že OSN je úplně bezbožnou organizací z příkazu jejích tvůrců, Iluminátů/CFR? Slyšeli jste dost pravdy o iluminátské Organizaci spojených národů? Chcete vydat své syny a naši drahou vlast na milost a nemilost iluminátské Organizaci spojených národů? Jestliže ne, pište, telegrafujte nebo telefonujte svým poslancům a senátorům, aby podpořili návrh zákona kongresmana Utta, aby USA vystoupily z OSN. Udělejte to dnes, nyní, dřív než zapomenete! To je jediná záchrana pro vaše syny a naši vlast.

Nyní vám musím předat další životně důležitou informaci. Jak jsem již řekl, jedním ze čtyř konkrétních úkolů, které dal Rothschild Schiffovi, bylo vytvořit hnutí s cílem zničit náboženství ve Spojených státech, přičemž hlavním terčem mělo být křesťanství. Z velmi zřejmého důvodu se ADL neodvážila to udělat, protože takový pokus by mohl vytvořit nejhorší krvavou lázeň v historii světa; nejen pro ADL a konspirátory, ale pro miliony nevinných Židů. Schiff tuto práci přenechal Rockefellerovi z dalšího konkrétního důvodu. Zničení křesťanství může být dosaženo pouze těmi, kdo jsou pověřeni je chránit. Pastory; muži v sutanách.

Jak jsem již naznačil, John D.Rockefeller vybral mladého, takzvaného křesťanského duchovního, jménem dr. Harry F. Ward. Reverend Ward, chcete-li. V té době vyučoval náboženství na "Union Theological Seminary". Rockefeller v reverendovi našel velmi ochotného "Jidáše" a v roce 1907 mu poskytl finance, aby založil "Metodistickou nadaci pro sociální služby" a Wardovou prací bylo učit bystré mladé muže, aby se stali takzvanými "vyslanci Krista" a zaujali místa jako pastoři církví. Během jejich vyučování je reverend Ward také učil, jak lstivě a dovedně kázat na jejich shromážděních, že celý příběh Ježíše Krista je mýtus, aby zaseli pochybnosti o Kristově božství, aby zaseli pochybnosti o Panně Marii; zkrátka, aby zaseli pochybnosti o křesťanství jako celku. Nemohl to být přímý útok, ale lstivé narážky, které byly používány především při vyučování dětí v nedělních školách. Pamatujte na Leninův výrok: "Dejte mi jednu generaci mladých a změním celý svět." V roce 1908 se "Metodistická nadace pro sociální služby", která shodou okolností byla první fasádní komunistickou organizací, přejmenovala na "Federální radu církví". Do roku 1950 se Federální rada církví stala velmi podezřelou organizací, a tak se v roce 1950 přejmenovala na "Národní radu církví." Musím vám říkat, jak tato "Národní rada církví" záměrně ničí víru v křesťanství? Nemyslím si to, ale přesto vám to řeknu. Pokud jste členy nějakého sboru, jehož pastor a církev jsou členy této jidášské organizace, vy a vaše příspěvky pomáhají plánu Iluminátů na zničení křesťanství a vaší víry v Boha a Ježíše Krista a tak napomáháte tomu, aby vašim dětem mohla být vštěpována nevíra v Boha a církev a mohly být snadno přeměněni na ateisty. Okamžitě zjistěte, jestli je vaše církev členem "Národní rady církví" a jestliže je, pro lásku Boží a vašich dětí, okamžitě z ní vystupte. Avšak dovolte mi, abych vás varoval, že stejné procesy destrukce náboženství pronikly i do dalších denominací. Pokud jste viděli "Negro on Selma" a další podobné denominace, viděli jste, jak je černošská chátra vedena a podněcována duchovními (a dokonce katolickými knězi a řeholníky), kteří jdou spolu s nimi. Existuje také mnoho poctivých církví a pastorů, kteří jsou čestní a upřímní. Najděte si některou pro sebe a vaše děti.

Abych nezapomněl, ten samý reverend Harry F.Ward byl také jedním ze zakladatelů "American Civil Liberties Union", nechvalně známé prokomunistické organizace. V letech 1920-40 stál v jejím čele. Také byl spoluzakladatelem "Americké ligy proti válce a fašismu", která se pod Browderem stala Komunistickou stranou Spojených států. Zkrátka, celé Wardovo zázemí bylo prosáklé komunismem a on sám byl identifikován jako člen komunistické strany. Byl to zvrhlý zrádce jak církve, tak vlasti a byl to člověk, kterého John D.Rockefeller pověřil a financoval, aby zničil křesťanské náboženství v Americe ve shodě s příkazy vydanými Schiffem a Rothschildy.

Na závěr bych vám chtěl říci toto. Pravděpodobně znáte příběh o tom, jak jistý dr. Frankenstein vytvořil monstrum, aby se stalo jeho nástrojem a plnilo jeho vůli, a jak se nakonec toto monstrum obrátilo proti svému tvůrci, Frankensteinovi, a zničilo jej. Ilumináti/CFR vytvořili monstrum, zvané Organizace spojených národů (která je podporována minoritními skupinami, černošskými výtržníky, zrádnými masovými sdělovacími prostředky a zrádci ve Washingtonu D.C.), které bylo vytvořeno proto, aby zničilo americký lid. Víme všechno o této mnohohlavé hydře a známe jména těch, kdo toto monstrum vytvořili. Známe všechna jejich jména a já předpovídám, že jednoho krásného dne se americký lid probudí a způsobí, že toto monstrum zničí svého tvůrce. Většině našich lidí je dosud vymýván mozek, lid je podváděn a klamán naším zrádným tiskem, televizí a rozhlasem a našimi zrádci ve Washingtonu D.C., ale dnes již je o OSN známo dost na to, abychom ji přitiskli k zemi jako jedovatého chřestýše v našem středu.

Má jediná otázka zní: "Co probudí náš spící lid k úplné bdělosti?" Možná to bude záznam (přepis) této přednášky. Sto tisíc nebo milion kopií tohoto záznamu (přepisu) to může způsobit. Modlím se k Bohu, aby se tak stalo. Modlím se, aby vás tento záznam (přepis) inspiroval k rozšiřování tohoto příběhu mezi všemi loajálními Američany ve vaší komunitě. Můžete to udělat jeho přehráváním (čtením) studijním skupinám, založených ve vašich domovech, na setkáních American Legion, VFW, DAR nebo ve všech ostatních občanských sdruženích a ženských klubech. Tímto záznamem (přepisem) jsem vám dal do rukou zbraň, která toto monstrum zničí. Pro lásku Boží, pro lásku k naší vlasti a lásku vašich dětí, použijte ji. Poskytněte kopii každé americké domácnosti.